Skruvkompressorer med 1:1 direktdrift

Energibesparande idéer i varje komponent

Kaesers vätskeinsprutade skruvkompressorer täcker nästan alla tryckluftsbehov. Vi erbjuder kompressorer med olika prestanda mellan 18,5 kW och 315 kW. Alla är utrustad med energibesparande1:1-direktdrift. Kompressorblocket är då kopplat direkt till drivmotorn utan överföringsförluster.

Välj mellan följande modeller:

 • För integration i en tryckluftstation: vår grundmodell
 • med kyltork för hög tryckluftskvalitet: Modell T (serie ASD, BSD, CSD, CSDX och DSD)
 • med varvtalsreglerad motor för maximal lönsamhet inom ett brett reglerområde: modell SFC
 • Nyhet: Med Synkron-Reluktansmotor: Särskilt i dellastområdet uppnås betydligt högre verkningsgrad än via jämförbara asynkronsystem vilket möjliggör avsevärda energibesparingar.
 • som helhetslösning med monterad kyltork och varvtalsreglerad drivning: Modell T SFC (serie ASD, BSD, CSD, CSDX och DSD)

Våra vätskeinsprutade skruvkompressorer lämpar sig särskilt väl för industriell tryckluftsförsörjning. Vi hjälper dig att välja rätt storlek och utförande utifrån dina behov.

Dina fördelar

 • Lägre strömförbrukning än normalt:
  Motorer med effektklass IE3 är sedan januari 2015 obligatoriska inom EU. I 1:1-modellerna BSD – FSD använder vi redan IE4-motorer, vilket hjälper dig att spara ström redan idag.
 • Längre livslängd:
  Elektronisk termostyrning reglerar dynamiskt vätsketemperaturen i serie ASD, BSD, CSD, CSDX, DSD, DSDX, ESD och FSD. På så vis undviks kondensatbildning och fuktskador som kan uppstå och man sparar dessutom ytterligare ström.
Nya kompressormodeller – nu ännu effektivare
Livscykelkostnader

För serierna ASD, BSD, CSD, CSDX, DSD, DSDX, ESD och FSD gäller:

 • SIGMA-profilen i våra kompressorer har vidareutvecklats för ännu bättre flöde.
 • De redan minimala tryckförlusterna har blivit ännu mindre.

Din fördel: upp till 12 % lägre strömförbrukning

 

Våra skruvkompressorer med 1:1-direktdrift i detalj

Skruvkompressorer i ASD-serien – utrustning

Hela anläggningen

 • Driftklar
 • Helautomatisk
 • Superljuddämpad
 • Vibrationsisolerad
 • Pulverlackerade paneler
 • Avsedd för omgivningstemperaturer upp till +45 °C

Ljuddämpning

 • Ljudisolering med laminerad mineralull

Vibrationsdämpning

 • Vibrationsfästen
 • Dubbelt vibrationsdämpande

Kompressorblock

 • Enstegs, med kylvätskeinsprutning för optimal kylning av rotorer
 • Original-Kaeser-skruvkompressorblock med energibesparande SIGMA PROFIL
 • 1:1-drivning

Drivning

 • Direktkopplad utan växel
 • Högflexibel koppling

Elmotor

 • Super Premium Efficiency-motor IE4
 • Tyskt kvalitetsfabrikat
 • IP 55
 • Isoleringsklass F som en extra reserv
 • Motorövervakning med Pt100-temperaturgivare i motorlindningen
 • Smörjbara lager

Elkomponenter

 • Elskåp IP 54
 • Styrtransformator
 • Siemens-frekvensomriktare
 • Potentialfria kontakter för ventilationsteknik

Kylvätske- och ventilationskrets

Elektronisk termostyrning
 • Torrluftfilter
 • Pneumatisk inlopps- och avluftningsventil
 • Kylvätskebehållare med trestegs avskiljarsystem
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Elektronisk termostyrning ETM och miljövänligt vätskefilter i kylvätskekretsen
 • Med färdigdragna rörledningar
 • Flexibla rörledningar

Kylning

 • Luftkyld
 • Separat aluminiumkylare för tryckluft och kylvätska
 • Radialfläkt med separat elmotor
 • Elektronisk termostyrning ETM

Kyltork

ASD T – kyltork med ECO-DRAIN
 • Fri från klorfluorkarboner
 • Innehåller fluoriderad växthusgas R-513A
 • Komplett isolerad
 • Hermetiskt tillsluten kylmedelskrets
 • Kylkompressor med rullkolv och energibesparande avstängningsfunktion
 • Hetgas-bypass-reglering
 • Elektronisk kondensatavledare
 • Förkopplad kyltork med ECO-DRAIN

Värmeåtervinning

 • Kan utrustas med ett integrerat värmeåtervinningssystem (plattvärmeväxlare)

SIGMA CONTROL 2

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2
 • LED i gult, grönt och rött för visning av driftläget
 • Klartext-display
 • 30 språk kan väljas
 • Beröringskänsliga knappar med symboler
 • Helautomatisk övervakning och reglering
 • Dual-, Quadro-, Vario- och kontinuerlig styrning kan väljas i standardprogrammet
 • Gränssnitt: Ethernet
 • Dessutom kommunikationsmoduler som tillval för: Profibus DP, Modbus, Profinet och DeviceNet
 • Kortplats för SD-kort för dataregistrering och uppdateringar
 • RFID-läsare
 • Webbserver
Skruvkompressorer i BSD-serien – utrustning

Hela anläggningen

 • Levereras driftklar
 • Helautomatisk
 • Superljuddämpad
 • Vibrationsisolerad
 • Pulverlackerade paneler
 • Avsedd för omgivningstemperaturer upp till +45 °C

Ljuddämpning

 • Ljudisolering med laminerad mineralull

Vibrationsdämpning

 • Vibrationsfästen
 • Dubbelt vibrationsdämpande

Kompressorblock

 • Enstegs, med kylvätskeinsprutning för optimal kylning av rotorer
 • Original-Kaeser-skruvkompressorblock med energibesparande SIGMA PROFIL
 • 1:1-drivning

Drivning

 • Direktkopplad utan växel
 • Högflexibel koppling

Elmotor

Super effektiv premium drivmotor IE4 Logga
 • Super Premium Efficiency-motor IE4
 • Tyskt kvalitetsfabrikat
 • IP 55
 • Isoleringsklass F som en extra reserv
 • Motorövervakning med Pt100-temperaturgivare i motorlindningen
 • Lager smörjbara från utsidan

Elkomponenter

 • Elskåp IP 54
 • Styrtransformator
 • Siemens-frekvensomriktare
 • Potentialfria kontakter för ventilationsteknik

Kylvätske- och ventilationskrets

Elektronisk termostyrning
 • Torrluftfilter
 • Pneumatisk inlopps- och avluftningsventil
 • Kylvätskebehållare med trestegs avskiljarsystem
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Elektronisk termostyrning ETM och miljövänligt vätskefilter i kylvätskekretsen
 • Med färdigdragna rörledningar
 • Flexibla rörledningar

Elektronisk termostyrning ETM

 • Vattenkylning som tillval (med platt- eller rörvärmeväxlare)

Kyltork

 • Fri från klorfluorkarboner
 • Innehåller fluoriderad växthusgas R-513A
 • Komplett isolerad
 • Hermetiskt tillsluten kylmedelskrets
 • Skroll-kylkompressor med energibesparande avstängningsfunktion
 • Hetgas-bypass-reglering
 • Elektronisk kondensatavledare
 • Förkopplad cyklonavskiljare

Värmeåtervinning

 • Kan utrustas med ett integrerat värmeåtervinningssystem (plattvärmeväxlare)

SIGMA CONTROL 2

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2
 • LED i gult, grönt och rött för visning av driftläget
 • Klartext-display
 • 30 språk kan väljas
 • Beröringskänsliga knappar med symboler
 • Helautomatisk övervakning och reglering
 • Dual-, Quadro-, Vario- och kontinuerlig styrning kan väljas i standardprogrammet
 • Gränssnitt: Ethernet
 • Dessutom kommunikationsmoduler som tillval för: Profibus DP, Modbus, Profinet och DeviceNet
 • Kortplats för SD-kort för dataregistrering och uppdateringar
 • RFID-läsare
 • Webbserver
Skruvkompressorer i CSD- och CSDX-serien – utrustning

Hela anläggningen

CSD/CSDX-skruvkompressor – öppen
 • Driftklar
 • Helautomatisk
 • Superljuddämpad
 • Vibrationsisolerad
 • Pulverlackerade paneler
 • Avsedd för omgivningstemperaturer upp till +45 °C
 • Underhållsvänlig konstruktion: Motorlager smörjbara från utsidan (även fläktmotorn)

Kompressorblock

 • Enstegs, med kylvätskeinsprutning för optimal kylning av rotorer
 • Original-Kaeser-skruvkompressorblock med SIGMA PROFIL
 • 1:1-direktdrift

Kylvätske- och ventilationskrets

 • Torrluftfilter med föravskiljning
 • Insugsljuddämpare
 • Pneumatisk inlopps- och avluftningsventil
 • Avskiljarbehållare för kylvätska med trestegs avskiljarsystem
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Termoventil och miljövänligt vätskefilter i kylvätskekretsen
 • Vätske- och tryckluftkylare
 • Varvtalsreglerad fläktmotor (CSDX)
 • Cyklonavskiljare med elektroniskt styrd och energisnål kondensatavledare som arbetar utan tryckförlust
 • Rörsystem och cyklonavskiljare av rostfritt stål

Kyltorkar (T-modeller)

 • Scroll-kylkompressor med energibesparande avstängningsfunktion
 • Kopplad till kompressormotorns driftstatus vid stillestånd
 • Kontinuerlig drift kan väljas på installationsplatsen
 • Med elektroniskt styrd, energibesparande kondensatavledare
 • Innehåller fluoriderad växthusgas R-513A

Elkomponenter

Super effektiv premium drivmotor IE4 Logga
 • Super Premium Efficiency-drivmotor IE4 med Pt100-temperaturgivare i lindningen för motorövervakning
 • Elskåp IP 54
 • Skåpventilation
 • Automatisk Y/D-start
 • Överlastrelä
 • Styrtransformator
 • I SFC-utförande dessutom med frekvensomriktare

SIGMA CONTROL 2

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2
 • LED i gult, grönt och rött för visning av driftläget
 • Klartext-display
 • 30 språk kan väljas
 • Beröringskänsliga knappar med symboler
 • Helautomatisk övervakning och reglering
 • Dual-, Quadro-, Vario- och kontinuerlig styrning kan väljas i standardprogrammet
 • Gränssnitt: Ethernet
 • Dessutom kommunikationsmoduler som tillval för: Profibus DP, Modbus, Profinet och DeviceNet
 • Kortplats för SD-kort för dataregistrering och uppdateringar
 • RFID-läsare
 • Webbserver
Skruvkompressorer i DSD- och DSDX-serien – utrustning

Hela anläggningen

 • Driftklar
 • Helautomatisk
 • Superljuddämpad
 • Vibrationsisolerad
 • Pulverlackerade paneler
 • Avsedd för omgivningstemperaturer upp till +45 °C
 • Underhållsvänlig konstruktion: Motorlager smörjbara från utsidan (driv- och fläktmotorer)

Kompressorblock

 • Enstegs, med kylvätskeinsprutning för optimal kylning av rotorer
 • Original-Kaeser-skruvkompressorblock med energisnål SIGMA PROFIL
 • 1:1-direktdrift

Kylvätske- och ventilationskrets

 • Torrluftfilter med föravskiljning
 • Insugsljuddämpare
 • Pneumatisk inlopps- och avluftningsventil
 • Avskiljarbehållare för kylvätska med trestegs avskiljarsystem
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Termostyrning (ETM) och miljövänligt vätskefilter i kylvätskekretsen
 • Vätske- och tryckluftkylare (luftkyld som standard)
 • Två fläktmotorer, varav en varvtalsreglerad
 • Cyklonavskiljare från Kaeser med elektroniskt styrd och energisnål kondensatavledare som arbetar utan tryckförlust
 • Rörsystem och cyklonavskiljare av rostfritt stål
 • Anläggning i vattenkylt utförande (tillval): Vätske- och tryckluftsefterkylare utförda som vattenkylda platt- eller rörvärmeväxlare

Värmeåtervinning (tillval)

 • Kan utrustas med integrerad vätske-vatten-plattvärmeväxlare och extra vätsketermoventil
 • Utvändiga anslutningar

Kyltork (DSD)

 • Innehåller fluoriderad växthusgas R-513A
 • GWP (Global Warming Potential) 631
 • Kylmedel påfyllningsmängd 1,35 kg
 • Koldioxidekvivalenter 0,85 t
 • Med energibesparande avstängningsfunktion
 • Elektronisk kondensatavledare ECO-DRAIN
 • Förkopplad Kaeser-cyklonavskiljare
 • Tryckluftanslutning 65 PN 16

Elkomponenter

Super effektiv premium drivmotor IE4 Logga
 • Super Premium Efficiency-drivmotor IE4 med tre Pt100-temperaturgivare i lindningen för motorövervakning
 • Elskåp IP 54
 • Skåpventilation
 • Automatisk Y/D-start
 • Överlastrelä
 • Styrtransformator
 • Frekvensomriktare för fläktmotorn
 • Frekvensomriktare för drivmotorn (vid SFC-utförande)

SIGMA CONTROL 2

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2
 • LED i gult, grönt och rött för visning av driftläget
 • Klartext-display
 • 30 språk kan väljas
 • Beröringskänsliga knappar med symboler
 • Helautomatisk övervakning och reglering
 • Dual-, Quadro-, Vario- och kontinuerlig styrning kan väljas i standardprogrammet
 • Gränssnitt: Ethernet
 • Dessutom kommunikationsmoduler som tillval för: Profibus DP, Modbus, Profinet och DeviceNet
 • Kortplats för SD-kort för dataregistrering och uppdateringar
 • RFID-läsare
 • Webbserver
Skruvkompressorer i ESD- och FSD-serien – utrustning

Hela anläggningen

 • driftklar
 • helautomatisk
 • superljuddämpad
 • vibrationsisolerat
 • Pulverlackerade paneler
 • Avsedd för omgivningstemperaturer upp till +45 °C
 • Underhållsvänlig konstruktion: Motorlager smörjbara från utsidan (driv- och fläktmotorer)

Kompressorblock

 • Enstegs, med kylvätskeinsprutning för optimal kylning av rotorer
 • Original-Kaeser-skruvkompressorblock med energisnål SIGMA-profil
 • 1:1-direktdrift

Kylvätske- och ventilationskrets

 • Torrluftfilter med föravskiljning
 • Insugsljuddämpare
 • Pneumatisk inlopps- och avluftningsventil
 • Avskiljarbehållare för kylvätska med trestegs avskiljarsystem
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Termoventil och miljövänligt vätskefilter i kylvätskekretsen
 • Vätske- och tryckluftkylare (luftkyld som standard)
 • Två fläktmotorer, varav en varvtalsreglerad
 • Cyklonavskiljare från Kaeser med elektroniskt styrd och energisnål kondensatavledare som arbetar utan tryckförlust
 • Rörsystem och cyklonavskiljare av rostfritt stål
 • Anläggning i vattenkylt utförande (tillval): Vätske- och tryckluftsefterkylare utförda som vattenkylda platt- eller rörvärmeväxlare

Värmeåtervinning (tillval)

 • Kan utrustas med integrerad vätske-vatten-plattvärmeväxlare och extra vätsketermoventil
 • Utvändiga anslutningar

Elkomponenter

Super effektiv premium drivmotor IE4 Logga
 • Super Premium Efficiency-drivmotor IE4 med tre Pt100-temperaturgivare i lindningen för motorövervakning
 • Elskåp IP 54
 • Skåpventilation
 • Automatisk Y/D-start
 • Överlastrelä
 • Styrtransformator
 • Frekvensomriktare för fläktmotorn
 • Frekvensomriktare för drivmotorn (vid SFC-utförande)

SIGMA CONTROL 2

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2
 • LED i gult, grönt och rött för visning av driftläget
 • Klartext-display
 • 30 språk kan väljas
 • beröringskänsliga knappar med symboler
 • helautomatisk övervakning och reglering
 • Dual-, Quadro-, Vario- och kontinuerlig styrning kan väljas i standardprogrammet
 • Gränssnitt: Ethernet
 • dessutom kommunikationsmoduler som tillval för: Profibus DP, Modbus, Profinet och DeviceNet
 • Kortplats för SD-kort för dataregistrering och uppdateringar
 • RFID-läsare
 • Webbserver
Tekniska data ASD

Grundutförande

ModellASD 35 ASD 40 ASD 50
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 3,16 2,63 3,92 3,13 2,58 4,58 3,85 3,05
max. övertryck bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 18,5 22 25
Mått
B x D x H mm
1.460 x 900 x 1.530 1.460 x 900 x 1.530 1.460 x 900 x 1.530
TryckluftsanslutningG 1¼ G 1¼ G 1¼
Ljudtrycksnivå dB(A) 65 66 66
Vikt kg 610 655 621 695 697 663

ModellASD 60
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,53 4,49 3,71
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 30
Mått
B x D x H mm
1.460 x 900 x 1.530
TryckluftsanslutningG 1¼
Ljudtrycksnivå dB(A) 69
Vikt kg 750 712 714

T-utförande

ModellASD 35 T ASD 40 T ASD 50 T
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 3,16 2,63 3,92 3,13 2,58 4,58 3,85 3,05
max. övertryck bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 18,5 22 25
KyltorkABT 60 ABT 60 ABT 60
Mått
B x D x H mm
1.770 x 900 x 1.530 1.770 x 900 x 1.530 1.770 x 900 x 1.530
TryckluftsanslutningG 1¼ G 1¼ G 1¼
Ljudtrycksnivå dB(A) 65 66 66
Vikt kg 705 750 716 790 792 758

ModellASD 60 T
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,53 4,49 3,71
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 30
KyltorkABT 60
Mått
B x D x H mm
1.770 x 900 x 1.530
TryckluftsanslutningG 1¼
Ljudtrycksnivå dB(A) 69
Vikt kg 845 807 809

SFC-utförande

ModellASD 35 SFC ASD 40 SFC ASD 50 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 0,88 - 4 1,05 - 4,64 1,07 - 5,27 1 - 4,58 0,93 - 3,82
max. övertryck bar 8,5 8,5 8,5 13
Motorns nominella effekt kW 18,5 22 25
Mått
B x D x H mm
1.540 x 900 x 1.530 1.540 x 900 x 1.530 1.540 x 900 x 1.530
TryckluftsanslutningG 1¼ G 1¼ G 1¼
Ljudtrycksnivå dB(A) 67 68 68
Vikt kg 700 710 755 757

ModellASD 60 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 1,26 - 6,17 1 - 4,76 0,93 - 4,14
max. övertryck bar 8,5 15
Motorns nominella effekt kW 30
Mått
B x D x H mm
1.540 x 900 x 1.530
TryckluftsanslutningG 1¼
Ljudtrycksnivå dB(A) 70
Vikt kg 795 759

T-SFC-utförande

ModellASD 35 T SFC ASD 40 T SFC ASD 50 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 0,88 - 4 1,05 - 4,64 1,07 - 5,27 1 - 4,58 0,93 - 3,82
max. övertryck bar 8,5 8,5 8,5 13
Motorns nominella effekt kW 18,5 22 25
KyltorkABT 60 ABT 60 ABT 60
Mått
B x D x H mm
1.850 x 900 x 1.530 1.850 x 900 x 1.530 1.850 x 900 x 1.530
TryckluftsanslutningG 1¼ G 1¼ G 1¼
Ljudtrycksnivå dB(A) 67 68 68
Vikt kg 795 805 850 852

ModellASD 60 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 1,26 - 6,17 1 - 4,76 0,93 - 4,14
max. övertryck bar 8,5 15
Motorns nominella effekt kW 30
KyltorkABT 60
Mått
B x D x H mm
1.850 x 900 x 1.530
TryckluftsanslutningG 1¼
Ljudtrycksnivå dB(A) 70
Vikt kg 890 854

Påbyggnadskyltork

ModellABT 60
Effektförbrukning kW 0,8
Tryckdaggpunkt °C 3
KylmedelR-513A
Drivhuseffekt631
Kylmedelsmängd kg 0,75
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,5
Hermetisk kylmedelskrets-

Tekniska data BSD

Grundutförande

ModellBSD 65 BSD 75 BSD 83
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,65 4,52 3,76 7 5,6 4,43 8,16 6,85 5,47
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 30 37 45
Mått
B x D x H mm
1.590 x 1.030 x 1.700 1.590 x 1.030 x 1.700 1.590 x 1.030 x 1.700
TryckluftsanslutningG 1½ G 1½ G 1½
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 71
Vikt kg 970 940 985 955 1.060 1.015

T-utförande

ModellBSD 65 T BSD 75 T BSD 83 T
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,65 4,52 3,76 7 5,6 4,43 8,16 6,85 5,47
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 30 37 45
KyltorkABT 83 ABT 83 ABT 83
Mått
B x D x H mm
1.990 x 1.030 x 1.700 1.990 x 1.030 x 1.700 1.990 x 1.030 x 1.700
TryckluftsanslutningG 1½ G 1½ G 1½
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 71
Vikt kg 1.100 1.070 1.115 1.085 1.190 1.145

SFC-utförande

ModellBSD 75 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 1,54 - 7,44 1,51 - 6,51 1,16 - 5,54
max. övertryck bar 10 15
Motorns nominella effekt kW 37
Mått
B x D x H mm
1.665 x 1.030 x 1.700
TryckluftsanslutningG 1½
Ljudtrycksnivå dB(A) 72
Vikt kg 1.020 990

T-SFC-utförande

ModellBSD 75 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 1,54 - 7,44 1,51 - 6,51 1,16 - 5,54
max. övertryck bar 10 15
Motorns nominella effekt kW 37
KyltorkABT 83
Mått
B x D x H mm
2.065 x 1.030 x 1.700
TryckluftsanslutningG 1½
Ljudtrycksnivå dB(A) 72
Vikt kg 1.150 1.120

Påbyggnadskyltork

ModellABT 83
Effektförbrukning kW 0,9
Tryckdaggpunkt °C 3
KylmedelR-513A
Drivhuseffekt631
Kylmedelsmängd kg 1,2
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,8
Hermetisk kylmedelskrets-

Tekniska data CSD

Grundutförande

ModellCSD 90 CSD 110 CSD 130
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,26 6,89 5,5 10,14 8,18 6,74 12,02 10,04 8,06
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 45 55 75
Mått
B x D x H mm
1.760 x 1.110 x 1.900 1.760 x 1.110 x 1.900 1.760 x 1.110 x 1.900
TryckluftsanslutningG 2 G 2 G 2
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 72
Vikt kg 1.250 1.203 1.204 1.290 1.293 1.246 1.320 1.308 1.311

T-utförande

ModellCSD 90 T CSD 110 T CSD 130 T
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,26 6,89 5,5 10,14 8,18 6,74 12,02 10,04 8,06
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 45 55 75
KyltorkABT 105 ABT 105 ABT 125
Mått
B x D x H mm
2.160 x 1.110 x 1.900 2.160 x 1.110 x 1.900 2.160 x 1.110 x 1.900
TryckluftsanslutningG 2 G 2 G 2
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 72
Vikt kg 1.410 1.363 1.364 1.450 1.453 1.406 1.510 1.498 1.501

SFC-utförande

ModellCSD 90 SFC CSD 110 SFC CSD 130 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 1,99 - 8,37 1,49 - 7,21 1,16 - 6,15 2,32 - 10,01 1,91 - 8,79 1,39 - 7,41 2,9 - 12,22 2,22 - 10,74 1,81 - 8,98
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 45 55 75
Mått
B x D x H mm
1.760 x 1.110 x 1.900 1.760 x 1.110 x 1.900 1.760 x 1.110 x 1.900
TryckluftsanslutningG 2 G 2 G 2
Ljudtrycksnivå dB(A) 72 73 74
Vikt kg 1.220 1.221 1.183 1.280 1.233 1.234 1.300 1.303 1.256

T-SFC-utförande

ModellCSD 90 T SFC CSD 110 T SFC CSD 130 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 1,99 - 8,37 1,49 - 7,21 1,16 - 6,15 2,32 - 10,01 1,91 - 8,79 1,39 - 7,41 2,9 - 12,22 2,22 - 10,74 1,81 - 8,98
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 45 55 75
KyltorkABT 105 ABT 105 ABT 125
Mått
B x D x H mm
2.160 x 1.110 x 1.900 2.160 x 1.110 x 1.900 2.160 x 1.110 x 1.900
TryckluftsanslutningG 2 G 2 G 2
Ljudtrycksnivå dB(A) 72 73 74
Vikt kg 1.380 1.381 1.343 1.440 1.393 1.394 1.490 1.493 1.446

Påbyggnadskyltork

ModellABT 105 ABT 125
Effektförbrukning kW 0,92 1,3
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KylmedelR-513A R-513A
Drivhuseffekt631 631
Kylmedelsmängd kg 1,45 1,65
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,9 1
Hermetisk kylmedelskrets- -

Tekniska data CSDX

Grundutförande

ModellCSDX 145 CSDX 175
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,74 11,83 9,86 16,16 13,53 11,49
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 75 90
Mått
B x D x H mm
2.110 x 1.290 x 1.950 2.110 x 1.290 x 1.950
TryckluftsanslutningG 2 G 2
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72
Vikt kg 1.830 1.740 1.725 1.925 1.930 1.840

T-utförande

ModellCSDX 145 T CSDX 175 T
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,74 11,83 9,86 16,16 13,53 11,49
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 75 90
KyltorkABT 165 ABT 165
Mått
B x D x H mm
2.510 x 1.290 x 1.950 2.510 x 1.290 x 1.950
TryckluftsanslutningG 2 G 2
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72
Vikt kg 2.045 1.955 1.940 2.140 2.145 2.055

SFC-utförande

ModellCSDX 145 SFC CSDX 175 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 3,46 - 13,37 2,82 - 11,6 2,13 - 10,04 3,87 - 16,03 3,34 - 13,91 2,68 - 11,84
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 75 90
Mått
B x D x H mm
2.110 x 1.290 x 1.950 2.110 x 1.290 x 1.950
TryckluftsanslutningG 2 G 2
Ljudtrycksnivå dB(A) 72 73
Vikt kg 1.650 1.635 1.640 1.750 1.660 1.645

T-SFC-utförande

ModellCSDX 145 T SFC CSDX 175 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 3,46 - 13,37 2,82 - 11,6 2,13 - 10,04 3,87 - 16,03 3,34 - 13,91 2,68 - 11,84
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 75 90
KyltorkABT 165 ABT 165
Mått
B x D x H mm
2.510 x 1.290 x 1.950 2.510 x 1.290 x 1.950
TryckluftsanslutningG 2 G 2
Ljudtrycksnivå dB(A) 72 73
Vikt kg 1.865 1.850 1.855 1.965 1.875 1.860

Påbyggnadskyltork

ModellABT 165
Effektförbrukning kW 1,38
Tryckdaggpunkt °C 3
KylmedelR-513A
Drivhuseffekt631
Kylmedelsmängd kg 1,5
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,9
Hermetisk kylmedelskrets-

Tekniska data DSD

Grundutförande

ModellDSD 145 DSD 175 DSD 205
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
max. övertryck bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 75 90 110
Mått
B x D x H mm
2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 72
Vikt kg 2.950 3.060 3.090 3.360 3.100 3.130

ModellDSD 240
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 25,15 20,4 16,15
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132
Mått
B x D x H mm
2.450 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74
Vikt kg 3.420 3.430 3.170

T-utförande

ModellDSD 145 T DSD 175 T DSD 205 T
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
max. övertryck bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 75 90 110
KyltorkABT 250 ABT 250 ABT 250
Mått
B x D x H mm
2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 72
Vikt kg 3.220 3.330 3.360 3.630 3.370 3.400

ModellDSD 240 T
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 25,15 20,4 16,15
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132
KyltorkABT 250
Mått
B x D x H mm
2.750 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74
Vikt kg 3.690 3.700 3.440

SFC-utförande

ModellDSD 145 SFC DSD 175 SFC DSD 205 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
max. övertryck bar 8,5 10 10 15
Motorns nominella effekt kW 75 90 110
Mått
B x D x H mm
2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 73
Vikt kg 3.190 3.330 3.340 3.370

ModellDSD 240 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132
Mått
B x D x H mm
2.690 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75
Vikt kg 3.670 3.410 3.440

T-SFC-utförande

ModellDSD 145 T SFC DSD 175 T SFC DSD 205 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
max. övertryck bar 8,5 10 10 15
Motorns nominella effekt kW 75 90 110
KyltorkABT 250 ABT 250 ABT 250
Mått
B x D x H mm
2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 73
Vikt kg 3.470 3.610 3.620 3.650

ModellDSD 240 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132
KyltorkABT 250
Mått
B x D x H mm
2.990 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75
Vikt kg 3.950 3.690 3.720

Påbyggnadskyltork

ModellABT 250
Effektförbrukning kW 1,8
Tryckdaggpunkt °C 3
KylmedelR-513A
Drivhuseffekt631
Kylmedelsmängd kg 1,35
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,9
Hermetisk kylmedelskrets-

Tekniska data DSDX

Grundutförande

ModellDSDX 245 DSDX 305
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 25,15 20,4 16,15 30,55 24,7 19,78
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132 160
Mått
B x D x H mm
2.690 x 1.910 x 2.140 2.690 x 1.910 x 2.140
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75
Vikt kg 3.950 3.962 3.716 4.450 4.018 4.030

SFC-utförande

ModellDSDX 245 SFC DSDX 305 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,57 - 27,17 5,57 - 23,35 4,95 - 19,27 6,85 - 33,03 5,35 - 28,46 5,18 - 24,01
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132 160
Mått
B x D x H mm
2.940 x 1.910 x 2.140 2.940 x 1.910 x 2.140
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75 76
Vikt kg 4.700 4.454 4.466 4.800 4.812 4.566

Tekniska data ESD

Grundutförande

ModellESD 375 ESD 445
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 37,85 30,13 24,34 42,2 37,32 29,67
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 200 250
Mått
B x D x H mm
2.960 x 2.030 x 2.140 2.960 x 2.030 x 2.140
TryckluftsanslutningDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75 76
Vikt kg 5.000 4.880 4.560 5.060 4.940

SFC-utförande

ModellESD 375 SFC ESD 445 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,6 - 37,6 8,22 - 32,51 6,4 - 27,48 10,6 - 43,2 8,33 - 37,89 7,77 - 31,94
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 200 250
Mått
B x D x H mm
3.200 x 2.030 x 2.140 3.200 x 2.030 x 2.140
TryckluftsanslutningDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76 77
Vikt kg 5.480 5.160 5.170 5.660 5.540 5.220

Tekniska data FSD

Grundutförande

ModellFSD 475 FSD 575
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 48,2 37,63 29,52 58,4 47,57 37
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 250 315
Mått
B x D x H mm
3.495 x 2.145 x 2.360 3.495 x 2.145 x 2.360
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 79
Vikt kg 6.580 6.230 6.100 6.750 6.600 6.250

SFC-utförande

ModellFSD 475 SFC FSD 575 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,6 - 49,87 9,93 - 44,08 13,33 - 59,83 12,9 - 50,85 11,55 - 45
max. övertryck bar 8,5 12 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 250 315
Mått
B x D x H mm
3.740 x 2.145 x 2.360 3.740 x 2.145 x 2.360
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 80
Vikt kg 6.930 6.800 7.300 6.950 6.820

Vallourec
En rund sak

Tryckluft för säkerheten

Skruvkompressorer från Kaeser säkerställer tillförlitligt och energieffektivt tillverkningen av stålrörskolosser på flera ton hos Vallourec.

Referensprojekt Vallourec