Tryckluft från Kaeser Kompressorer för Ammerland-mejeriets mjölklinje
Mejeri Ammerland

Allt går som smort. Tryckluft för mejeriet

Tryckluft "Made in Germany". Mejeriet Ammerland expanderar med värmeåtervinning från KAESER.

Mejeriet Ammerland i Dringenburg, Oldenburg drivs som ett kooperativt företag uteslutande av lantbrukare från regionen. Ett traditionellt mejeri i en lantlig miljö, som med tidens gång har förvandlats till ett modernt företag, med ständig tillväxt.

2013 hade man redan 90 mejeriägda tankbilar, som hämtade knappt 1,4 miljoner ton mjölk per år hos mjölkbönderna i trakten och transporterade den till mejeriet. Det är en ökning med 7,3 procent jämfört med det föregående året 2012. Och en nedåtgående trend finns inte att se.

Det som å ena sidan är en orsak till glädje, leder å andra sidan till flaskhalsar. Mejeriet måste växa med det snabbt tilltagande behovet. Och det snabbt.

Vi behöver säker tryckluft som uppfyller de stränga hygienföreskrifterna

En konsekvens av den ökande produktionen – byggnadskomplexet byggs ut. Och tryckluftsbehovet för ost- och smörtillverkningen ökar. Produktionslinjerna för de olika ostsorterna står inte stilla. För det krävs det stora mängder styrluft, som alltid måste finnas tillgänglig och tillförlitligt med jämn hög kvalitet. Men en särskild utmaning i mejeriet är de stränga hygiendirektiven inom livsmedelsframställningen.

Tryckluft från Kaeser Kompressorer för stränga livsmedelshygienstandarder
I ett mejeri råder stränga livsmedelshygiendirektiv.
Energibesparing – där borde det väl gå att göra något, eller?

Vid osttillverkning krävs dessutom en mängd varmt vatten: Det används som "tvättvatten" vid tillverkning av hårdost för att åstadkomma en homogen struktur. Dessutom värms det rena vattnet upp som uppstår vid mjölkkoncentreringen för rengöringssyfte. Ett bra tillfälle för KAESER att ge prov på sin kompetens inom värmeåtervinning från het kompressorfrånluft!

Den nya KAESER-anläggningen är levererad – och arbetar tillförlitligt

Kompressorer, torkar och filteranläggningar är numera placerade i ett nytt, rymligt utrymme. I detta tryckluftssystem som installerats av KAESER finns nu en "torrkomprimerande kompressor" vardera från serierna DSG 220 och FSG 420 samt kyltorkar från serien TH 451. Tryckluftstorkarna och -filtren garanterar att de stränga livsmedelsstandarderna uppfylls. Och även värmeåtervinningen från det rena vattnet som uppstår vid mjölkkoncentreringen och "tvättvattnet" går på högvarv.

Oljefri skruvkompressor hos Ammerland.
Används lokalt: DSG 220 och FSG 420 "torrkomprimerande kompressorer" samt TH 451 kyltork.
Lovord från Ammerlands tekniske chef

Ralf Leffers, mejeriets tekniske chef, är mer än nöjd med det nya tryckluftssystemets effekt och energieffektivitet. "Beslutet att välja KAESER var helt rätt" betonar Leffers. Men det avgörande kriteriet var inte bara KAESERs kvalifikation och kompetens. Just det faktum att KAESER KOMPRESSORER som ett inhemskt företag levererar maskiner "Made in Germany" tilltalade både företagsledningen och honom själv särskilt.

Beslutet att välja KAESER var helt rätt.
Ralf Leffers, Ammerland-mejeriet

För närvarande är Ammerland-mejeriet rustade på bästa sätt för fortsatt tillväxt. Slutligen väntar utveckling av en ny ostlinje och utökning av mejeriet! Tryckluftsförsörjningen ger i alla fall inte de ansvariga huvudvärk längre.

Här kommer du till produkterna