Reningsbassänger i avloppsreningsverket i Manching.
Blåsmaskin för syretillförsel i bassängerna

Täck luftbehovet på ett flexiblare och effektivare sätt!

Kommunal rening av avloppsvatten i Manching

Byte av gamla luftkompressorer hos ett kommunalt avloppsreningsverk med fokus på att spara energi och uppnå en hög tolerans vid tillfälliga variationer i tryckluften. 
Lösningen är tryckluftsproduktion från en leverantör för ökad tillgänglighet.

Uppgift:

Det hade blivit dags att byta ut äldre luftkompressorer i ett kommunalt avloppsreningsverk (41 000 personekvivalenter). 

Vid införskaffandet av nya maskiner låg fokus på, förutom att spara energi, en högre tolerans mot tillfälliga tryckluftsvariationer och ett brett reglerområde som gör det möjligt att täcka hela luftbehovet så effektivt som möjligt.
Tryckluften genereras centralt och fördelas till de zoner som ska förses med luft via en gemensam rörledning med hjälp av spjäll.

Lösning:

Det första steget för KAESERs projektingenjörer var att ta fram nödvändiga driftdata. Hit hör det nominella flödets och arbetstryckets tidsförlopp. Resultaten visade att största möjliga reglerbarhet och energibesparing skulle kunna uppnås med en fördelning av lasten på flera maskiner med stegvis effekt och driftsätt.

En tryckskillnad på 560 mbar resulterade i ett reglerområde på 280 till 3 150 m³/h, dvs. ett ställområde på mer än 1:11. Man installerade två blåsmaskiner av typen DB 236C-OFC (med frekvensomriktare) och två DB 236C-STC (med Y/D-startmotor). En överordnad kompressorstyrning av typen SIGMA AIR MANAGER (SAM) koordinerar driften av de enskilda maskinerna som samkörs på ett behovsanpassat och så effektivt sätt som möjligt. Samkörningsenheten SAM har en programvara som är speciellt anpassad till lågtryckskompressorers drift.
Via anslutningen till processtyrsystemet reglerar styrningen det variabla trycket.

På reningsverket i Manching byttes det gamla tryckluftssystemet ut mot ett tryckluftssystem från Kaeser.
Resultat:

Enligt den avloppsvattenansvarige var det i efterhand mycket praktiskt att i samband med renoveringsarbetet få behovsanpassad tryckluftsproduktion från en enda källa. 

Det här minskade inte bara antalet kommunikations- och strukturella gränssnitt, utan gav en kombinerad enhets- och styrteknisk expertis från få källor. Det ökar tillgängligheten om service krävs.

Nytt blåsmaskinsystem från Kaeser i avloppsreningsverket i Manching.