Ett bra val – satsa och spara på med KAESER.
BASF Coatings

Ett bra val – satsa och spara med KAESER.

BASF Coatings arbetar effektivare med tryckluft via outsourcing.

Outsourcing – för BASF Coatings arbetar ett innovativt, prismedvetet tryckluftskoncept. Under varumärket Glasurit utvecklar, tillverkar och säljer den globala aktören ett högkvalitativt sortiment med innovativa lacker och beläggningsmedel.

I kemianläggningar som hos BASF Coatings i Münster är tryckluft inte enbart av säkerhetstekniska skäl oumbärlig. Att den produceras tillförlitligt och effektivt ligger som grund för tillverkningen. Den driver t.ex. stora paddelblandare vid tillverkningen, används för rengöring av hyrescontainrar, sörjer för den nödvändiga syretillförseln i avfallsförbränningsanläggningen, sätter förpackningsautomaterna i rörelse med mera.

Tryckluft – men den måste vara så tillförlitlig och ekonomisk som möjligt.

Företagets till åren komna tryckluftsanläggning gav upphov till frågan hur mycket pengar man var beredda att investera för att göra den framtidssäker igen. Således valde inköpschefen tryckluft via outsourcing med modellen Sigma Air Utility från KAESER KOMPRESSORER.

Outsourcing från Kaeser betyder att man bara köper tryckluften – inget annat. Det har den avgörande fördelen att ett kalkylerbart, långsiktigt fastlagt och därmed tillförlitligt fast pris tar över i stället för en komplex blandad kalkyl. Det vill säga en större kostnadstransparens. Dessutom garanterar exakta mätmetoder att endast den tryckluftsmängd beräknas som faktiskt används.

Kunden behöver inte längre bekymra sig om investeringar och personalkostnader för tryckluftanläggningen – en stor finansiell avlastning! Det frigör i sin tur kapacitet, som då står till företagets kärnkompetensers förfogande. Företagsekonomiskt betraktat erbjuder outsourcing ytterligare en avgörande fördel: den omvandlar fasta kostnader till variabla, vilka direkt gör sig skattemässigt gällande som driftkostnader.

Outsourcing betyder även intelligent energihantering.
BASF Coatings arbetar effektivare med skruvkompressorer från Kaeser
Kyltorkar i skruvkompressorsystemet hos BASF Coatings

Outsourcingen av tryckluftsproduktionen och -behandlingen har även positiva följder på kundens energiförbrukning. För ekonomi och energieffektivitet går hand i hand.

En särskild utmaning för Kaeser som tryckluftsexperter utgör i detta sammanhang kravet att alltid uppnå den optimala balansen mellan leveranssäkerhet och energieffektivitet.

Trots den avtalade maximala tryckluftsleveransen på 13 305 Nm³/tim har man emellertid endast kommit överens om ett fast pris för 30 miljoner Nm³/år. Tryckluftsmängder som förbrukas utöver dessa faktureras till en förbrukningsberoende extrakostnad.

Om den konstaterade specifika energieffektiviteten hos de tryckluftsproducerande och -behandlande komponenterna är bättre än det angivna värdet i avtalet, får KAESER KOMPRESSORER en del av den finansiella energikostnadsbesparingen.

Detta är en rättvis utmaning för att ytterligare öka energieffektiviteten, konstaterar Dieter Heeren. Även hos BASF Coatings tar alla emellanåt sig en noggrann titt på var och hur mycket av den dyrbara energin som används. För fabriken använder ju årligen 135 000 MWh i primärenergi form av ström och gas.

Resultatet: Energihantering och outsourcing lönar sig för företaget: en årlig besparing på ca 30 000 € har konstaterats.