Samkörningsenhet: SIGMA AIR MANAGER 4.0

Nyckeln till Industrie 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0, nästa generations maskinövergripande tryckluftshanteringssystem, använder den adaptiva 3-Dadvanced-regleringen för ännu smartare, säkrare och effektivare produktion och behandling av tryckluft.

 • 3-Dadvanced-reglering analyserar permanent samtliga driftdata, simulerar åtgärdsalternativ och beräknar den optimala kompressorkombinationen. Resultatet: Energieffektivitet i en hittills okänd omfattning.
 • Behåll alltid överblicken tack vare barnsligt enkel användning, visualisering och analys. Med säker nätverksteknik – bekvämt från alla datorer.
 • Förutseende underhåll av Kaesers specialister förhindrar oplanerade stilleståndstider.

Om du skulle få ökat behov i framtiden: SIGMA AIR MANAGER 4.0 är redan förberedd för en framtida utbyggnad av din tryckluftstation. En enkel uppgradering av programvaran möjliggör en utökning av samstyrningsenheten utan extra investeringar i ny maskinvara.

Dina fördelar

 • Smart:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 registrerar inte bara kopplingsförluster, utan samtliga dimensioner som påverkar ditt tryckluftssystem, beräknar det möjliga optimala värdet och styr anslutna komponenter utifrån det.
 • Säker:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 och det kraftfulla Ethernet-nätverket KAESER SIGMA NETWORK bildar en framtidsorienterad infrastruktur som uppfyller alla krav som ställs på ett mycket säkert industriellt styrsystem.
 • Effektiv:
  Den permanenta finjusteringen för att uppnå energioptimum (energistyrning enligt ISO 50001) och möjligheten till ett förutseende, behovsorienterat underhåll ger lägsta möjliga livscykelkostnader.

 

Vår samkörningsenhet SIGMA AIR MANAGER 4.0 i detalj

Utrustning

Styrningssystem

 • Speciellt anpassad industri-PC med flerkärnig processor ”Quad Core”, bestående av användarpanel, styr- och beräkningsenhet
 • Kommunikationsgränssnitt, integrerad webbserver
 • SIGMA NETWORK Ports
 • Digitala och analoga in- och utgångssignaler

Gränssnitt människa – maskin

 • Intuitiv användarhandledning
 • LED-bakgrundsbelyst 12,1" TFT
 • Robust glasplatta som manövreringsyta
 • Industri-färgdisplay 16:10 med kapacitiva funktionsknappar
 • Upplösning 1280 x 800 pixel
 • Fyra LED-bakgrundsbelysta sensorknappar
 • RFID skriv- och läsenhet för Kaeser Maskinkort och Kaeser RFID-nycklar
 • 30 språk

Kommunikationsgränssnitt

 • Gigabit ethernet för fjärrvisning (webbserver)
 • E-post
 • Kortplats för kommunikationsmodul (för anslutning till styrteknik)
 • Kortplats SD HC/XC (t.ex. för uppdateringar)

Tillval/tillbehör

 • Delnätstyrning
 • Kommunikationsmoduler PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus TCP
 • SNW-PROFIBUS-master

Elskåp

 • Väggmontering
 • Damm- och stänkvattenskydd
 • IP 54

Godkännanden

 • CE
 • cULus
 • EMC

Uppgradering av SIGMA AIR MANAGER

 • Programvaruuppgradering för att utöka antalet styrbara komponenter
 • Ingen maskinvara behöver bytas

En innovation – den adaptiva 3-Dadvanced-regleringen.
Smart styrning med adaptiv 3-D advanced-reglering.

Algoritmen med den adaptiva 3-Dadvanced-regleringen styr driften av KAESER-tryckluftssystemen.
Dessa kan sedan helt individuellt ge en tryckluftseffekt som är perfekt anpassad efter behovet. Och detta till lägsta möjliga energikostnad!

Den unika adaptiva 3-Dadvanced-regleringen analyserar kontinuerligt det inbördes förhållandet mellan parametrarna (t.ex. omkopplings- och reglereffektivitet) och beräknar förutseende den optimala effektiviteten från flera olika alternativ.
I beräkningen tas inte bara start och stopp med, utan hänsyn tas även till tomgångs- och frekvensomriktarförluster samt tryckflexibilitet. Samtidigt optimeras tryckluftstationens tryckkvalitet och det genomsnittliga trycket minskas.

Enkel programvaruuppgradering vid utbyggnad av tryckluftssystemet
SIGMA AIR MANAGER 4.0: Enkel uppgradering genom uppdatering av programvara
KAESER SIGMA NETWORK

Industriella användningsområden ställer särskilda krav på kommunikationen – också mellan maskin och maskin. Den måste vara robust och kunna hanteras lokalt, men samtidigt vara globalt kompatibel, snabb och kunna transportera stora datamängder på ett säkert sätt, samt sörja för dataintegritet och de realtidsegenskaper som processen kräver. KAESERs SIGMA NETWORK uppfyller alla dessa krav och erbjuder mycket mer därutöver.

KAESER:s SIGMA NETWORK utgör tillsammans med SIGMA AIR MANAGER 4.0 en perfekt anpassad, säker infrastruktur för intelligenta tjänster i enlighet med Industrie 4.0: Om användaren så önskar, kan tryckluftsstationens driftdata överföras säkert till KAESER DATA CENTER via en bredbandsanslutning.

Denna kombination av fjärrdiagnos och behovsorienterat, förutseende underhåll ger dig maximal försörjningssäkerhet och effektivitet för hela systemet.

 • Undvik oplanerade och planerade stillestånd (fel/underhåll) genom utvärdering av driftparametrarna såsom t.ex. lastdrifttimmar och temperaturer
 • Öka energieffektiviteten genom övervakning av viktiga driftparametrar såsom kompressionstemperatur, tryckdaggpunkt, differenstryck (filter), läckagehastigheter, tryck och flöde
 • Minska servicekostnaderna med upp till 30 %, genom optimerade underhållsåtgärder och undvikande av reparationer
 • behovsoptimerad anpassning av tryckluftssystemet under hela livscykeln

KAESER SIGMA NETWORK: Säkra och framtidsanpassade
Fjärrdiagnos och förutseende underhåll (KAESER SIGMA SMART AIR)

SIGMA AIR MANAGER 4.0 – basen för tjänster enligt Industrie 4.0

I framtiden kommer realtidsövervakningen av en mängd sensordata inte bara att möjliggöra en omedelbar reaktion på ovanliga driftförhållanden.
Den kommer även att utgöra grunden för en optimal serviceplanering: Tack vare intelligenta prognosverktygsprogram vet du redan i förväg vad som väntar. Det är försörjningssäkerhet på högsta nivå. Och eftersom serviceinsatserna hädanefter sker mer preciserat och vid behov sparar du dessutom pengar.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 är navet i en tryckluftstation och nyckeltekniken för att kunna utnyttja framtida tjänster i enlighet med Industrie 4.0. Som central intelligens i ett tryckluftssystem övertar den styrningen och strömningen av data till KAESER DATA CENTER.

Den maskinövergripande styrningen öppnar nya möjligheter att nu genomföra förutseende underhåll av kompressorer och system.

Hittills har underhåll endast kunnat utföras efter att ett fel har uppstått eller vid ett inbokat servicetillfälle.
Med SIGMA AIR MANAGER 4.0-teknik är det möjligt att påbörja underhållsåtgärder och undvika driftstopp innan ett fel uppstår.

Sensorerna i maskinerna och kompressorstyrningen SIGMA CONTROL 2 mäter och bearbetar processdata och skickar dessa vidare till SIGMA AIR MANAGER 4.0 i realtid. Med hjälp av en särskild programvara överförs informationen till KAESER DATA CENTER och en realtidsanalys genomförs.

I KAESER DATA CENTER sker den centrala övervakningen och bearbetningen av driftmeddelanden. Vid behov inleds de åtgärder som krävs för förutseende underhåll. Slutligen kan då underhållet genomföras precis när det verkligen behövs. Detta spar tid och kostnader och garanterar en säker tillgång till tryckluft.

Vill du veta mer om vår heltäckande bekymmersfria paketlösning KAESER SIGMA SMART AIR? Kontakta bara våra experter!

Predictive Maintenance eller även kallat förebyggande underhåll
Tekniska data