Dator – KAESERs toolbox (verktygslåda)

Upptäck dina besparingsmöjligheter

Med kalkyleringsverktygen i vår KAESER Toolbox fastställer du din tryckluftsanläggnings optimeringspotential.

Ledningar och behållare ska ha korrekta mått

Minimera tryckförlusten i din anläggning och undvik tomgångsförluster genom rätt val av nominell rördiameter, behållarstorlek och ledningskomponenter. Vi har de passande beräkningsverktygen.

Gör enorma besparingar genom att undvika läckage

I snitt går en fjärdedel av tryckluften förlorad genom läckage. Det blir snabbt en 5-siffrig summa per år i onödiga kostnader.

Öka effektiviteten och anläggningens prestanda

Exakt kondensatberäkning är viktig för din anläggnings ekonomi och livslängd.

Och vår kalkylator för den användbara värmemängden för en skruvkompressor låter dig identifiera besparingsmöjligheter.

Smarta omräkningsverktyg

Bar eller torr? Kubikmeter eller liter? Vårt omräkningsverktyg kan alla internationella standardenheter.

Vi hjälper dig även gärna med att beräkna standardvolymenenligt DIN 1343 och ISO 2533.