Vi förstår dina behov

Det optimala är något som är exakt anpassat för dig

Din nya tryckluftsanläggning måste vara lika individuell som dina krav som användare.

Därför lyssnar vi noga och uppmärksammar detaljer genom att ställa de rätta frågorna.

Då har vi stor hjälp av våra omfattande branschkunskaper – oavsett om du tillverkar smycken eller halvledare, driver en cementfabrik eller ett bryggeri.

Tillsammans med dig inventerar vi alla nödvändiga produktionsparametrar och förhållanden.
Dit hör exempelvis:

  • Luftkvalitet: Behöver du standardblåsluft eller renrumskvalitet med kvalitetsklass 0 enligt ISO 8573-1?
  • Befintliga komponenter: Vilka kompressorer och förbrukare finns redan? Finns en överordnad styrning? Hur är status på rörledningarna? Används värmeåtervinning?
  • Installationsplats: Hur är till-, cirkulations- och frånluftsledningen? Hur är platsförhållandena? Hur är rumsklimatet? Hur är strömförsörjningen?