Enhetsomräkning

Använd punkt som decimaltecken!

Tryck

kPa
mbar
psi
at
atm
mm vattenpelare
Torr
Effekt

kW
PS
hk
kpm/s
kalorier/s
kcal/h
Energi

kWh
kpm
kcal
kJ
Volymer

l
ft³
in³
yd³
gallon brittisk
gallon USA
Volymflöde

m³/min
l/min
l/s
kubikfot/min
Temperatur

°C
K
°F