Beräkning av tryckfall i rörledningar

Välj enhet

Använd punkt som decimaltecken! (Inga tusentalsavgränsare används.)

Beräkning av tryckminskningen

m³/min
m
bar
mm
bar

Rörledningens nominella längd beräknas genom addering av den raka rörledningens längd och de monterade armaturernas ekvivalenta längder.
Armaturernas ekvivalenta längder kan uppskattas med programmet här bredvid eller approximeras med 60 % ökning av den raka rörledningen, d.v.s. nominell längd = rörledningens raka längd x 1,6.
Beräkningen gäller för släta rör

Beräkning av ekvivalent rörlängd

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m