Analys av tryckluftsbehov – ADA

Identifierat! – Kostnadsfällor och besparingsmöjligheter

Med hjälp av vår tjänst analys av tryckluftsbehov ADA får vi exakta förbrukningskurvor för din anläggning och kan på så sätt fastställa ditt faktiska tryckluftsbehov – och dessutom i alla driftdelar och vid olika belastningar.

  • Vi hittar svagheter i ditt befintliga system.
  • Vi identifierar överdimensionerade installationer.
  • Vi lägger grunden för nästa steg mot ett optimalt tryckluftssystem genom beräkningen av energibesparingspotentialen.

Därmed kan man ta hänsyn till de mest skiftande förhållanden – oavsett om du vill ha en ny anläggning eller om du bara vill kontrollera din befintliga anläggnings effektivitet.

ADA – Modernaste mätutrustningen

Mätutrustning
Den modernaste tekniken möjliggör exakta, datoriserade utvärderingar.

tryckluftanalys

Energiförbrukning
Hur mycket energi förbrukar din anläggning faktiskt från elnätet?

Analys av tryckluftsbehov ADA i detalj

ADA 2
Mätinstrument ADA-2

Vi installerar mätutrustningen hos dig – på hyresbasis i tio arbetsdagar

Optisk och därmed störningsfri överföring av data till ADA-loggern som sparar kompressorernas på-/avlastinformation.

Mätförfarandet lämpar sig för alla, även frekvensreglerade kompressorer.

ADA-datalogger: Exakta data med liten ansträngning
ADA-datalogg

Tryckluftsrevisioner med hjälp av moderna dataloggrar fastställer om ett tryckluftssystem är ekonomiskt med liten ansträngning, eftersom ett direkt ingrepp i ledningsnätet inte behövs.

Tryckluftsrevision med SIGMA AIR MANAGER
Tryckluftsrevision med SIGMA AIR MANAGER

Med visualiseringstillvalet SIGMA AIR CONTROL i kombination med samkörningsstyrningen SIGMA AIR MANAGER kan konstanta mätningar göras av varje enskild kompressors på-/avlastbeteende, belastning och energiförbrukning.

Alla tryckluftsdata kan visas på en helt vanlig dator med webbläsare eller exporteras för extern drift av tryckluftsanläggningen. Datan kan även användas för detaljerade tryckluftsrevisioner.