Underhåll – hos oss är du i trygga händer

När du vill ha en tryckluftsanläggning som är säker, tillgänglig och som inte tappar i värde är ett KAESER-serviceavtal rätt val: Beroende på produkt och intervall utför serviceteknikerna från KAESER inspektioner och underhållsarbeten.

Underhåll – Hos KAESER är du i säkra händer
Med Kaesers servicetekniker är anläggningens underhåll i trygga händer.
  • Förbrukningsdelar byts enligt KAESERs rekommenderade serviceschema.

  • Funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter kontrolleras och byts ut i samråd med kunden.

  • Den omfattande servicedokumentationen ger säkerhet – även i avseende till aktuella föreskrifter för olycksförhindrande. Detta ger en tryckluftsanläggning med långsiktig driftsäkerhet och tillgänglighet.

  • Underhållsintervallen anpassas individuellt efter verksamhetsutövarens driftsförhållanden.

  • Förbruknings-, underhålls- och reservdelar beräknas efter behov.

 

Arbetstid, restid, förbrukningsdelar och avfallshantering räknas ut till ett totalpris.