Energieffektivitet och säkerhet genom KAESERs originaldelar

Var på den säkra sidan

Kaesers originaldelar har bevisat sin funktionssäkerhet och långa livslängd i långtidstester. Med Kaesers underhålls- och reservdelar får du beprövad kvalitet.

Luftfilter

Luftfilter

Stora luftfilterelement hindrar smuts- och dammpartiklar från att tränga in i kompressorblocket. Det bidrar därför till att kompressorn får en lång livslängd.

Separatorfiltersats

Separatorfiltersats

Satsen innehåller separatorfilter och packningar som passar respektive kompressor. Endast Kaesers originaldelar säkerställer lägsta möjliga restoljehalt.

Servicesatser

Servicesatser

Kaesers servicesatser innehåller slitdelarna som oftast behövs (enligt vår erfarenhet). Tack vare servicesatserna kan du alltid ha vanliga reservdelar till hands och därigenom garantera att kompressorn alltid är driftsklar.

SIGMA FLUID

SIGMA FLUID-kylmedel

SIGMA FLUID kylmedel ger det bästa förslitningsskyddet, har mycket lång livslängd, ger optimal smörjning i alla temperaturområden och underlättar kondensatbehandlingen.

Filterinsatser

Energieffektivitet och säkerhet genom Kaesers originaldelar

Kaesers filterelement för säker filtrering med minimal tryckförlust: tätat filterhus, stödmantel i rostfritt stål, fluid- och syrabeständig. De innovativa koalescensfiltren ger en perfekt filtrering även vid små flöden.

Aktivt kolfilter

Aktivt kolfilter

Tack vare sin goda passform, finmaskiga filter och goda avskiljningsförmåga uppfyller Kaesers aktiva kolfilterinsatser alla regler för avloppsvatten. De har lång livslängd utan att kvaliteten i filtreringen gradvis försämras.

Utbytesskruvblock

Utbytesskruvblock

Kaesers utbytesskruvblock bearbetas med den allra senaste processtekniken. Tack vare precisionsmätning och lagerljustering uppfyller de samma krav på kvalitet som nya skruvblock

Serviceavtal för att tryckluftscentralen ska hålla hög säkerhet och inte tappa i värde

KAESER KOMPRESSOREN är internationellt representerat genom dotterbolag och kompetenta partners. Genom vårt täta servicenät, smarta logistiksystem och mycket kompetent personal finns alltid utbildad servicepersonal i din närhet och vi kan alltid punktligt leverera de Kaeser originaldelar som du behöver.