Inspektion – det är tryggt att vara säker

Kaesers servicetekniker kan inspektera tryckluftsanläggningen produkt- och intervallberoende, vilket ger trygghet för de verksamhetsutövare som låter den egna personalen utföra underhållet.

Kontroll: Åtkomst via RIFD-chip
Åtkomsten till anläggningen sker med hjälp av RFID-chip.
  • Under en inspektion kontrollerar Kaesers servicetekniker alla funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter i tryckluftsproduktions- och efterbehandlingskomponenter
  • Den omfattande servicedokumentationen ger säkerhet – även i avseende till aktuella föreskrifter för olycksförhindrande. Detta ger en tryckluftsanläggning med långsiktig driftsäkerhet och pålitlighet.
  • Inspektionsintervallen anpassas individuellt efter verksamhetsutövarens driftsförhållanden.

Arbetstid, restid och övernattningskostnader räknas ut till ett totalpris.