Föreskrifter

Både KAESER KOMPRESSORER som tillverkare och du som operatör av tryckluftsanläggningar är bunden av standarder, lagar och bestämmelser. På dessa sidor informerar vi dig i detalj om de relevanta direktiven.

REACH

Så tillämpar Kaeser REACH – direktiv nr 1907/2006 från Europaparlamentet gällande registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemiska ämnen.

Förpackningsdirektiv

Så tillämpar Kaeser det tyska förpackningsdirektivet som uppdaterades 2009-01-01. Det gäller alla förpackningar som är i cirkulation.

F-gas förordning

Vi hjälper dig att bättre förstå vissa nödvändiga föreskrifter gällande hanteringen av kylanläggningar baserade på fluorklorkolväten och att tillämpa dem bättre på ditt tjänsteområde.