Fullservice – bekymmersfritt till ett paketpris

Med Kaesers Fullserviceavtal är säkerheten, tillgängligheten, ekonomin och värdet hos komplexa tryckluftssystem konsekvent tryggad under hela användningstiden.

  • Kaeser och du kommer överens om individuellt avtalade tider för service och underhåll samt reparationsarbeten som tryggar driften, vilka anpassas efter din verksamhets behov.

  • Funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter kontrolleras och justeras eller byts ut vid behov.

  • Den omfattande servicedokumentationen ger säkerhet – även i avseende till aktuella föreskrifter för olycksförhindrande.

KAESER:s Full Service-avtal: Inspektion, underhåll, övervakning och dokumentation
Kaesers Fullserviceavtal ger dig ett heltäckande skydd: Inspektion, underhåll och dokumentation

Ett paketpris som anpassats efter din tryckluftsförsörjning

Följande tjänster och material ingår:

  • Underhållsdelar och förbrukningsmaterial (samt miljöriktig avfallshantering)
  • Delar som ska bytas ut regelbundet (t.ex. servicekit, kilremmar, motorlager, slangledningar)
  • Alla funktionsnödvändiga reservdelar (t.ex. kompressorblock, motor, kylare)
  • Samtliga kostnader för arbetstid, resor och övernattning.