Dimensionering av tryckluftsbehållare

Välj enhet

Använd punkt som decimaltecken! (Inga tusentalsavgränsare används.)

m³/min
min
bar
bar

* Ingen hänsyn har tagits till den extra lufttillförseln genom kompressorn