Omräkning av standardkubikmeter

Använd punkt som decimaltecken! (Inga tusentalsavgränsare används.)


Normvolymen beräknas baserad på standardförhållanden:

vid ett tryck på 101.325 kPa (760 torr) och
DIN 1343: en temperatur på 273.15 K (0 °C/32 °F)
ISO 2533: en temperatur på 288.15 K (15 °C/59 °F)

Normtillstånd enligt DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Normtillstånd enligt ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Realvärden

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm vattenpelare
Torr
°C
K
°F
mbar(a)