Seminarier – sänk kostnaderna genom kunskap

Modern energieffektiv trycklufts- och blåsmaskinssteknik kombinerat med omfattande kunskap gör det möjligt för användare att göra besparingar på upp till 30 %. Kaeser Kompressorer koncentrerar sig därför sedan några år tillbaka på att öka energieffektiviteten vid tryckluftsanvändningen och förmedla kunskaper.

Expertis för planerare, användare och yrkesfolk

I trycklufts- och blåsmaskinsseminarier, som riktar sig till planerare, användare och installationspersonal vill vi överföra vår kunskap till dig.
Seminariernas innehåll är särskilt anpassade efter verklighetens krav – oavsett om det gäller användning av tryckluft eller blåsaggregat. De sträcker sig från planering via användning till optimering av befintliga system.

Blåsmaskinseminarier


Blåsmaskinseminarier

Konkurrensfaktorn energiförbrukning: Upptäck besparingspotentialen i blåsaggregatsområdet.

Tryckluftseminarier


För att kunna använda tryckluft på ett effektivt sätt är det viktigt att betrakta företagets tryckluftsförsörjning i sin helhet.

För att kunna använda tryckluft på ett effektivt sätt är det viktigt att betrakta företagets tryckluftsförsörjning i sin helhet.