Beräkning av den användbara mängden värme från en skruvkompressor

Välj enhet
Välj värmare
 dT K

Använd punkt som decimaltecken! (Inga tusentalsavgränsare används.)


kW
h
m³/h
kWh
Dagar

Kostnadsbesparingar för uppvärmning med brännolja


$/l
kWh/l
kg CO2/l
%
$/År
kWh/År
t CO2/År

Kostnadsbesparingar för uppvärmning med naturgas


$/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
$/År
kWh/År
t CO2/År

* z.B. Brennwertheizung