Beräkning av den användbara mängden värme från en skruvkompressor

Välj enhet
Välj värmare
 

Använd punkt som decimaltecken!


kW
%
h
kW
m³/h
kWh
Dagar
Kostnadsbesparingar för uppvärmning med brännolja

$/l
kWh/l
kg CO2/l
%
$/År
kWh/År
kg CO2/År
Kostnadsbesparingar för uppvärmning med naturgas

$/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
$/År
kWh/År
kg CO2/År