Förpackningsdirektiv

Information om tillämpningen av den ändrade förpackningsförordningen hos KAESER KOMPRESSORER Tyskland

2009-01-01 trädde den ändrade tyska förpackningsförordningen i kraft. Denna förordning gäller alla förpackningar som är i cirkulation.

Begreppet privat konsument har ändrats på följande sätt – till privata konsumenter räknas från och med 2009-01-01:

 • Hushåll

och jämförbara ställen där förpackningar förekommer, såsom

 • Restauranger

 • Hotell

 • Personalmatsalar

 • Förvaltningar

 • Kaserner

 • Sjukhus

 • Utbildningsinstitutioner

 • Välgörenhetsinstitutioner

 • Frilansare

 • Typiska ställen där de förekommer inom kulturområdet såsom biografer, operahus, museer

 • Typiska ställen där de förekommer inom fritidsområdet, såsom semesteranläggningar, nöjesparker, stadionanläggningar, rastplatser

 • Lantbrukare och hantverksföretag som har vanliga hushållssamlingskärl för papper, papp, kartong och lätta förpackningar med inte mer än maximalt ett 1 100-liters återvinningskärl per materialgrupp.

 

För tillvaratagande av förpackningar från privata konsumenter har vi 2009-01-01 anslutit oss till den certifierade avfallshanteringsfirman Interseroh. Därmed är alla förpackningar som kommer i cirkulation direkt från KAESER KOMPRESSORER eller via handeln godkändaenligt §6 i förpackningsförordningen.

 

Därmed kan alla privata konsumenter avfallshantera förpackningen från Kaeser-produkter i sitt samlingskärl för förpackningsmaterial.

 

Coburg, i december 2008I Sverige uppfyller KAESER KOMPRESSORER kraven i SFS 2014:1073. Förordning om producentansvar för förpackningar genom att vara anslutna till FTI insamlingssystem.