KAESER Energisparsystem – KESS

Vi sänker dina kostnader med upp till 30 %

Med Kaesers Energisparsystem KESS bearbetar vi data som registrerats med ADA och utformar en tryckluftsförsörjning som sparar upp till 30 % av dina energikostnader – ibland till och med ännu mer!

  • Vi jämför då samtidigt flera möjliga koncept för att ge dig en optimal effektivitet.
  • Vi tar hänsyn tillanläggningens effektförhållande under hela driftperioden. På det sättet kan vi upptäcka och åtgärda eventuella brister i dellastområdet redan från början.
KESS – beräkning av energieffektivitet

Vi beräknar energieffektiviteten genom att jämföra strömförbrukningen med levererad mängd tryckluft.

KESS – KAESER, energisparsystem

Den mest ekonomiska lösningen väljs från flera alte rnativ.

Specificerat: Vi tar tag i dina energikostnader

30 procent lägre energiförbrukning med KESS (Kaeser Energiespar-System)

Om en exakt analys av tryckluftsbehovet har gjorts med ADA kan man med Kaesers Energisparsystem (KESS) ta fram skräddarsydda lösningar med högsta effektivitet.

Resultatet: Upp till 30 % lägre energikostnader – eventuellt ännu mer!