Integrerat ledningssystem (IMS)

Kvalitet har alltid varit högsta prioritet för oss. Vårt företags framgång beror på produkternas och tjänsternas höga kvalitet.

Vårt ursprungliga kvalitetsledningssystem har gradvis utökats med miljö, (arbets-)säkerhet och energiledning och överförts till ett integrerat ledningssystem (IMS). Andra ledningssystem håller redan på att implementeras.  

Management Systems (kort M.Sys) är företagsområdet som ansvarar för att implementera och underhålla det integrerade ledningssystemet. 

IMS används på alla platser världen över där KAESER KOMPRESSOREN finns.

I vårt IMS dokumenterar vi hur vi uppfyller kraven i följande normer:

 • ISO 9001:2015 (inklusive EU:s trafiklagstiftning, Mobilair)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • ISO 45001:2018

Följande verktyg används:

 • Vi anställer personal som har erforderlig utbildning och kvalifikationer inom specifika företagsområden samt genomför fortlöpande utbildning och träning.
 • Vi tillhandahåller de resurser som krävs.
 • Skriftliga instruktioner för alla frågor som rör standarder finns tillgängliga och vi kan när som helst visa att våra anställda arbetar i enlighet med dessa instruktioner och normer.
 • Nyckeltal i olika områden jämförs med och utvärderas mot mål och indikatorer för tidigare perioder.
 • Vi genomför regelbundna revisioner.
 • Vi förbinder oss att genomföra ständiga förbättringar genom CIP-metodiken (CIP = Continuous Improvement Process).

Vår IMS-dokumentation består av följande dokument:

 • Handbok som ger en översikt över dokumentationens innehåll för kunder och medarbetare
 • Processanvisningar som beskriver våra processer
 • Arbetsanvisningar som beskriver alla aktiviteter I detalj
 • Formulär för dokumentation.

Processanvisningarna hänvisar till arbetsanvisningar och formulär. Arbetsanvisningar och formulär är sorterade och numrerade efter fackområden.

Vi vill informera våra medarbetare och kunder om grundtankarna i vår företagspolicy. Den utvärderas regelbundet och anpassas vid behov till gällande förhållanden.

Orter

IMS-handboken för bolaget KAESER KOMPRESSOREN SE tillämpas:

 • i Coburg,
 • på våra anläggningar i Tyskland
 • på alla KAESER KOMPRESSOREN-filialer, och
 • på alla internationella dotterbolag som arbetar med SAP.
I Sverige tillämpas IMS på:

Kaeser Kompressorer AB Mätslingan 24 187 66 Täby Sweden

Företagspolicyn gäller för alla KAESERS anläggningar och dotterbolag samt för KAESER-produkter och -tjänster.

Nedladdningar