Kvalitets-, miljö- arbetsmiljö- och energiledningssystem (QUSEM)

Kvalitet är alltid det viktigaste för oss. Vårt företags framgång beror på våra produkters och tjänsters höga kvalitet.

Vårt ursprungliga kvalitetsledningssystem har gradvis kompletterats med miljö, säkerhet och energiledning och tillämpas idag på alla KAESER KOMPRESSOREN:s dotterbolag världen över. 

Förkortningen QUSEM står för QUality, Safety, Environment och Management. I vårt QUSEM-system dokumenterar vi hur vi uppfyller kraven för följande normer:

 • ISO 9001:2015 (inklusive EU:s trafiklagstiftning, Mobilair)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series)

Följande verktyg inom QUSEM används:

 • Vi anställer personal som har erforderlig utbildning och kvalifikationer samt vi genomför fortlöpande utbildning och träning.
 • Vi tillhandahåller de resurser som krävs.
 • Skriftliga instruktioner för alla frågor som rör standarder finns tillgängliga och vi kan när som helst visa att våra anställda arbetar i enlighet med dessa instruktioner och normer.
 • Nyckeltal i olika områden jämförs med och utvärderas mot mål och indikatorer för tidigare perioder.
 • Regelbundna revisioner.
 • Vi är dedikerade att genomföra ständiga förbättringar genom metodiken CIP (Continuous Improvement Process).

Vårt QUSEM system innefattas av följande dokument:

 • QUSEM Handboken som ger en översikt över QUSEM-dokumentationens innehåll för kunder och medarbetare,
 • QUSEM Procedurer som beskriver våra processer,
 • QUSEM Arbetsinstruktioner som beskriver alla aktiviteter I detalj och
 • QUSEM Formulär för dokumentation.

Processanvisningarna hänvisar till rutiner och blanketter. Arbetsinstruktioner och formulär är sorterade och numrerade efter ämnesområdet.

Vi vill informera våra medarbetare och kunder om grundtankarna i vår företagspolicy. Den utvärderas regelbundet och anpassas vid behov till gällande förhållanden.

Orter

KAESER KOMPRESSOREN SE:s kvalitets-, miljö- arbetsmiljö- och energiledningssytem tillämpas på följande platser:

 • i Coburg,
 • i våra tyska bolag,
 • i alla bolag som är samhörande med KAESER KOMPRESSOREN,
 • i alla internationella dotterbolag till KAESER KOMPRESSOREN som arbetar i SAP.

I Sverige tillämpas QUSEM-systemet på följande orter:

Kaeser Kompressorer AB Mätslingan 24 187 66 Täby Sweden

Företagspolicyn gäller för alla KAESERS anläggningar och dotterbolag samt för Kaeser-produkter och tjänster.

Nedladdningar