Nedladdningsmaterial för press

För att underlätta ditt journalistiska arbete hittar du som journalist här officiella pressfoton och information om företaget Kaeser som går att ladda ned. Du kan även gärna använda materialet för kostnadsfri publicering utan föregående kontakt med vår pressavdelning. Redaktionell bearbetning är tillåtet, men varje förändring av bild- och textinnehållet är dock under alla omständigheter strikt förbjudet.

Vid publicering ber vi dig att skicka ett exemplar till vår pressavdelning.

Här kan du ladda ned våra pressmeddelanden. Bilderna är integrerade i texten.

Här hittar du pressmaterial och bakgrundsinformation om vårt företag.