KAESER livscykelhantering

En Kaeser-kompressor är ett inköp för livet. Vi vill att detta köp aldrig ångras. Därför använder vi all vår energi och passion – vid utvecklingen av våra maskiner samt vid rådgivning och service.

Energieffektivitet är första prioritet

En kompressors investerings- och servicekostnader utgör endast en mindre del av hela livscykelkostnaden. Huvudandelen av totalkostnaden består av energikostnader.

Spara med livscykelhantering: KAESER Life-Cycle Management

Sedan 40 år arbetar vi därför med att minska dina energikostnader för tryckluftsgenereringen. – Men inte bara det, utan vi har även service- och underhållskostnader och framför allt den ständiga tillgången på tryckluft i fokus.

Kundnöjdhet börjar vid rådgivningen

Därför ser vi noga över dina produktionsvillkor och behov. Vi har utvecklat ett system med vilket vi kan fastställa exakt hur mycket tryckluft du behöver - och av vilken kvalitet. Först när vi känner till dina behov kan vi utveckla lösningar som besparar dig pengar och arbetstid.

”Det går inte med kompressorförsäljare. Det går bara med en leverantör av tryckluftsystem vars fackfolk – med all detaljkunskap – inte förlorar sig i detaljer, utan har en överblick och inte övertalar utan övertygar.”
Dieter Markowiak, fasta reparationer/energiförsörjning, flygplansfabriken i Bremen

Kompressorerna för dessa lösningar är inte massproducerade. Vi hittar rätt alternativ för dig bland de talrika konstruktions- och effektvarianterna.

Vi utvecklar maskiner för framtiden

När din anläggning är färdigställd behöver du inte vara orolig för framtida kostnader och arbetsuppbåd med en Kaeser-kompressor. Vi bygger inte bara våra produkter med energieffektivitet och tillförlitlig tillgänglighet som mål.

”Det finns inget som vi har så få problem med som med Kaeser-blåsmaskinerna – om alla anläggningar hade varit så driftsäkra!"

Karl Pecksteiner, reningsverket Klein-Pöchlarn (Österrike)

Enkelt underhåll, lätt att byta ut slitdelar, snabb service, lång livslängd – och därmed en hög tryckluftstillgänglighet som är så stabil som möjligt – vi tänker på allt detta när vi utformar våra maskiner.