KAESER KOMPRESSORER – garanten för hållbarhet

KAESER sätter nya standarder för tillförlitlighet, effektivitet och hållbarhet. Men vi nöjer oss inte där. Våra produkter och tjänster optimeras kontinuerligt. Med följande syfte: För att uppnå ännu bättre energieffektivitet, högsta möjliga tryckluftsförsörjning och en optimal total ekonomi för kunden. 

KAESERs produkter är utvecklade på ett sådant sätt att de inte bara är högeffektiva under drift, utan också för att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt under tillverkningen. Vid investeringar och vid inköp fokuserar vi på energieffektiva produkter och tjänster. 

KAESERs innovationer bidrar avsevärt till att minska energiförbrukningen och spara driftkostnader. Dessutom bidrar vi till att spara resurser och minska utsläppen. Med våra energieffektiva lösningar hjälper vi våra kunder att agera hållbart och miljövänligt. 

Trogen KAESERs filosofi: ”Mer tryckluft med mindre energi” – våra produkter fungerar inte bara mycket ekonomiskt och miljövänligt under drift, utan använder också så få värdefulla miljöresurser som möjligt under produktion, försäljning och service.

Rethink – Tänk nytt, tänk om!

Rethink - Sustainability


Hållbara produktstrategier kräver nya metoder och ansatser.

KAESER utbildar medarbetarna på Hasso Plattner Institut in Design Thinking och uppnår därigenom nya och innovativa metoder för produktutveckling.

Research – Utveckla kunskap!

Research - Sustainability

KAESER har sedan över 100 år kontinuerligt utvecklat sitt know-how inom tryckluftsteknik. 

I dag utgör de senaste simulerings- och beräkningsverktygen samt validering av prototyper grunden för kunskapsinhämtning.
Detta är grunden för en resursbesparande, högeffektiv och tillförlitlig tryckluftsförsörjning.

Reduce – Minska resursanvändningen!

Reduce - Sustainability


Den största resursförbrukningen sker inom tryckluftstekniken under mångårig drift. 

Därför måste tryckluftsförsörjningen vara energibesparande. För KAESER är effektivitet det främsta målet.

Repair – Underhållsvänlig konstruktion!

Repair - Sustainability


Underhållsvänlig design och reparationsbarhet utvärderas och optimeras redan under utvecklingsprocessen av KAESER SERVICE-tekniker.