KAESER KOMPRESSOREN – historia

1919 grundade Carl Kaeser sin maskinverkstad. Sedan dess har företaget KAESER utvecklats till en globalt framgångsrik kompressortillverkare och leverantör av tryckluftsystem - och har samtidigt varit trogen sina rötter.

Kaesers maskinfabrik i Hahnweg i Coburg.
Världsföretaget KAESER grundades på Hahnweg i Coburg.

1919 – Carl Kaeser d.ä. grundade KAESER.

Företaget grundas som maskinfabrik den 27. juni 1919 i Coburg av Carl Kaeser d.ä. Verksamheten omfattar till en början produktion av reservdelar för motorfordon och motorer, i synnerhet kugghjul, och i ett senare skede även tillverkning av specialmaskiner för glasindustrin. På några år har företaget vuxit till 150 medarbetare.

1948 – Företaget tillverkar sin första kolvkompressor.

Som följd av Tysklands delning efter andra världskriget mister KAESER en stor del av sin tidigare marknad i Thüringen och företaget tvingas att inrikta sin försäljning på nya marknader i södra och västra Tyskland. KAESERs kompetens inom motortillverkning och det stora behovet av kompressorer i efterkrigsekonomin leder KAESER till att fatta det avgörande beslutet att börja tillverka den här typen av maskiner.

Den första kolvkompressorn utvecklad av KAESER lämnar fabriken 1948. Under de påföljande åren utvecklades ett komplett kolvkompressorprogram upp till 60 kW.

Den första Kaeser-kompressorn.
Den första KAESER-kompressorn K30-30
Den första Kaeser-kompressorn.
Den första KAESER-skruvkompressorn med SIGMA-profil

1973 – KAESER utvecklar sin första skruvkompressor.

Carl Kaeser junior, son till företagets grundare, tar initiativet till nästa strategiska vägval för företaget: utvecklingen av skruvkompressorer. Hjärtat i KAESERs skruvkompressorer är det egenutvecklade skruvkompressorblocket med en ny energisbeparande rotorprofil – SIGMA-profilen. 1973 börjar produktionen av de nya skruvkompressorerna. Under nästföljande år utvecklas KAESER KOMPRESSOREN till att bli en av de internationellt ledande tillverkarna av skruvkompressorer.

1978 – KAESER tar första steget till internationalisering.

KAESER KOMPRESSOREN börjar bygga upp en internationell försäljnings- och serviceorganisation genom att öppna ett dotterföretag i Schweiz.

1982 – KAESER startar programmet MOBILAIR.

Efter köpet av den franska kompressortillverkaren Compresseurs Bernard utvecklar KAESER "Mobilair", ett program med mobila kompressorer för byggnadsindustrin. De mobila kompressorerna tillverkas i Lyon i Frankrike.

MOBILAIR-fabrik i Lyon.
Fabrik för mobila byggkompressorer i Lyon, Frankrike

1985 – Thomas Kaeser, barnbarn till företagets grundare utses till företagsledande delägare.

Därefter ansvarar han för företagets utveckling vid sidan om sin far och sedan 2009 som företagsledare. Han förstärker särskilt den internationalisering som började under det sena 70-talet.

1991 – KAESER utvecklar OMEGA-vridkolvsblåsmaskinen.

Uppmätning av Omega-vridkolvar i Gera
Mätning av en OMEGA-vridkolv i Gera.

KAESER köper Geraer Kompressorenwerke, en av Tysklands äldsta kompressortillverkare, och utvecklar vridkolvblåsmaskinprogrammet "OMEGA". Produktion av blåsmaskiner börjar 1993 i Gera.

1994 – KAESER utvecklar SECOTEC-kyltork.

Med SECOTEC utvecklar KAESER ett komplett program med energisnåla kyltorkar. Tysklands modernaste kyltorkstillverkning börjar i Gera 1994.

1998 – KAESER utvecklar styrningen SIGMA CONTROL.

KAESER presenterar den revolutionerande kompressorstyrningen SIGMA CONTROL för marknaden. Den av KAESER utvecklade styrningen, som bygger på industri-PC-teknologi, reducerar livscykelkostnaderna och ökar kompressoraggregatens driftsäkerhet ytterligare. Den ingår i KAESER skruvkompressorer sedan 1998.

2001 – KAESER utvecklar SIGMA AIR MANAGER.

Efter framgångarna med SIGMA CONTROL vill KAESER KOMPRESSORER göra hela tryckluftstationen datoriserad: Det innovativa trycklufthanteringssystemet SIGMA AIR MANAGER integrerar för första gången tryckluftsteknik med de möjligheter som en modern industridator och Internetteknik kan erbjuda. Därigenom ligger vägen öppen för tryckluftsförsörjning med ännu bättre tillförlitlighet, effektivitet och kostnadstransparens.

Tryckluftshanteringssystemet SIGMA AIR MANAGER har funnits med sedan 2001.
Innovativt tryckluftshanteringssystem: SIGMA AIR MANAGER

2002 – KAESER öppnar en andra fabrik för byggkompressorer.

Under nyåret tas den nya produktionsanläggningen för byggkompressorer ("MOBILAIR-fabriken") i Coburg i drift. Därmed har KAESER en andra byggkompressorfabrik utrustad med modern teknik.

Fabriken Gera firar 125 år. Den grundades 1877 av Heinrich Leo som verkstad för gjutning, svarvning och metallarbete och började 1890 som den första fabriken i Tyskland att tillverka kompressorer. Fram till 1945 utvecklades Leo-Kompressoren till Tysklands ledande tillverkare med en 70 % marknadsandel.

Det automatiska dellagret på KAESER:s distributionscentral.
Det nya produktionscentret för byggkompressorer i Coburg

2004 – KAESER öppnar nya center för produktutveckling och distribution.

I början av året invigdes ett nytt produktutvecklingscenter i Coburg. Anläggningen har optimala arbetsvillkor för utvecklingsingenjörerna. "Det är vår målsättning", sade VD Thomas Kaeser vid invigningen, "att snabbt kunna introducera ännu fler innovativa, kundorienterade produkter än tidigare på marknaden."

KAESER KOMPRESSOREN förändrar logistiken i hela företaget på ett revolutionerande sätt. Kärnan i det innovativa systemet är ett helautomatiskt höglager och ett nytt distributionscenter. Detta skapar inte bara en viktig förutsättning för ytterligare produktionsökning. KAESER har dessutom en målsättning att ha noll fel i tillverkningen, ännu pålitligare leveranser och därigenom större kundnöjdhet.

2008 – KAESER tar plåtfabriken i Sonnefeld i drift.

I början av året påbörjas produktionen i Sonnefeld. Där tillverkar knappt 100 medarbetare plåtdelar för beklädnad av skruvkompressorer.

2009 – Seniorchefen Carl Kaeser junior avlider i juli, i en ålder av 95 år.

Visionären fick uppleva företagets utveckling till en global spelare, vilket han lagt grunden för med sina idéer.

2012 – Thomas Kaeser tilldelas statsmedaljen för särskilda insatser för näringslivet i delstaten Bayern.

Thomas Kaeser tilldelas statsmedaljen för särskilda insatser för näringslivet i delstaten Bayern.
Thomas Kaeser vid utdelningen av statsmedaljen

Företaget har runt om i världen över 4400 medarbetare, av dem omkring 1900 i Tyskland. 

2013 – KAESER blir ett europeiskt aktiebolag.

April: Den nyutvecklade energispartorken SECOTEC TF 340 väljs tack vare sin enastående och innovativa teknik ut som en finalisterna för det renommerade Innovationspriset Hermes Award, på mässan i Hannover. Tack vare ett innovativt lagringssystem sparar den nya torken upp till 70 % av energin jämfört med konventionella torkar.

Oktober: På produktionsorten Gera läggs grundstenen för ett nytt forsknings- och utvecklingscentrum. Innovationsförmåga spelar en stor roll. Ständiga nyutvecklingar ser hela tiden till att KAESER KOMPRESSOREN är teknikledande inte bara inom området tryckluftstorkning.

November: Med omvandlingen till SE till europeiska aktiebolaget "„Societas Europaea“ fortsätter KAESER KOMPRESSOREN sin strategi med en internationell orientering. Ett familjeföretag med starka tyska rötter, som är hemma i hela världen och som i varje avseende erbjuder kvalitet Made in Germany. Styrelsen består av Dipl. Wirtsch.-Ing Thomas Kaeser och Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser.

2014 – KAESER-produkter sätter nya standarder.

April: Gera firar öppnandet av det nya FoU-centrumet.

Maj: KAESER satsar på Smart Factory och framtiden tar form med en öppningscermoni för två nya produktionshallar i Coburg.

Juni: Den innovativa SECOTEC-torken vinner i USA priset Gold Award för bästa produkt.

September: Företaget förstärks av praktikanter från hela Europa. KAESER ordnar ytterligare 20 platser för internationella praktikanter.

KAESERs innovativa skruvblåsmaskiner ger betydligt lägre energikostnader och den maskinövergripande styrningen SIGMA AIR MANAGER 4.0 tar hanteringen av tryckluftsystem till en helt ny nivå.

2015 – Utökning i Coburg

April: Industrie 4.0 är för första gången ett ämne på mässan i Hannover, och KAESER är där för att visa vägen.

September: Det före detta vandrarhemmet i stadsdelen Ketschendorf i Coburg blir personalbostad åt KAESER-praktikanter från hela världen. Under samma månad läggs ännu en grund i Coburg. Denna gång till forsknings- och innovationscentret, där många nya innovationer ska se dagens ljus.

Oktober: Bygget framskrider även på andra ställen. Det är invigningsfest för de nya produktionshallarna.

2016 – Pris för KAESER-utbildningen

September: Ännu fler utbildningsplatser. För att främja integrationen och motverka bristen på utbildad arbetskraft skapar KAESER 20 extra utbildningsplatser för unga människor med flyktingbakgrund.

December: Som ett erkännande för sina enastående prestationer inom utbildning vinner KAESER det rikstäckande priset ”Ausbildungs-Ass”. 

Antalet anställda över hela världen har ökat till ca 5 500.

2017 – Innovationssmedjan KAESER

April: Högt uppsatt besök på mässan i Hannover: Förbundskansler Angela Merkel besöker KAESER KOMPRESSOREN och lovordar digitaliseringskonceptet och Industrie 4.0-strategin. I samma stad har KAESER SIGMA SMART AIR premiär. Det är det första servicepaketet som erbjuder förebyggande underhåll. 

September: Forsknings- och innovationscentret är färdigt och de första medarbetarna flyttar in. 

KAESER har över 5 700 medarbetare världen över.

2018 – den fjärde generationen av familjen Kaeser

Den fjärde generationen av Kaeser-familjen kliver in i företaget. Kristin Katharina Kaeser tar över området för företagshälsovård och Alexander Jan Kaeser blir assistent till företagsledningen på Kaeser Kompressoren.

2019 – vårt hundraårsjubileum

Hundraårsjubileum med öppet hus, fabriksvisningar och personalfest på KAESER KOMPRESSOREN i Coburg.

Kaeser Kompressoren firar sitt hundraårsjubileum. Med många jubileumskampanjer för kunder, återförsäljare, samt en stor personalfest i Coburg och öppet hus på huvudfabriken. 

Företaget som grundades som maskinverkstad 1919 av Carl Kaeser senior i Coburg har utvecklats till en kompressortillverkare och leverantör av tryckluftssystem som är framgångsrik i hela världen.

2020 – ombyggnad av produktionshallarna

För att kunna producera effektivt och snabbt i också i framtiden moderniseras och byggs produktionshall 2 för skruvkompressorer om.