Kärnprocesser – Produktrealisering

Våra kärnprocesser definieras som alla end-to-end-processer som representerar vår kärnkompetens. Detta inkluderar företagsprocesser för produktutveckling, uppfyllandet av olika kundkrav samt kundserviceprocesser.

Kärnprocesser – produktrealisering

Produktutveckling

Produktutveckling definierar processer för utveckling av nya produkter och modifieringar av befintliga konstruktioner, det vill saga planering och ledning av utvecklingen av en viss produkt, analys med efterföljande jämförelse med designspecifikationen och slutligen utvärdering av en produkts lämplighet för angiven tillämpning eller användningsområde.

Försäljning, Logistik och Produkthantering

Företagsprocesserna Försäljning, Logistik och Produkthantering beskriver hur vi möter kunders olika behov

Vi uppfyller kundernas behov genom att kontrollera följande punkter:

 • utredning av kundernas behov 
 • inlämning av anbud 
 • kontroll och registrering av inkommande beställningar
 • uppföljning av leveranstider
 • konstruktiv anpassning av produkterna till kundernas specifika önskemål
 • förfogande över och tillhandahållande av material
 • planering och styrning av produktion av komponenter och färdiga produkter 
 • ombyggnad av produkter
 • styrning av tillhörande produkter
 • planering av utleveranser
 • plockning, förpackning och utsändning av leveransklara produkter

Kundservice

Processen Kundservice beskriver hur vår kundtjänst arbetar, det vill säga hur våra servicetekniker utför felkorrigering och underhåll samt hur vi hanterar klagomål, serviceavtal, avfall och hur reservdelar beställs via vår reservdelskatalog och reservdelsbutik.