Kärnprocesser – Produktframtagning

Våra kärnprocesser definieras som alla end-to-end-processer som representerar vår kärnkompetens. Detta inkluderar processer för produktutveckling, uppfyllandet av olika kundkrav samt kundservicekrav.

Kärnprocesser – produktrealisering

Produktutveckling

Produktutveckling definierar processer för utveckling av nya produkter och modifieringar av existerande design, det vill saga planering och ledning av utvecklingen av en viss produkt, analys med efterföljande jämförelse med designspecifikationen och slutligen utvärdering av en produkts lämplighet för angiven applikation eller användningsområde.

Sälj, Logistik och Produktbearbetning

Processerna Sälj, Logistik och Produktbearbetning beskriver hur vi möter kunders olika behov.

Vi uppfyller kundens krav genom att granska följande områden:

 • Fastställande av kundbehov 
 • Offerthantering 
 • Granskning och dokumentering av inkommande order
 • Leveransbevakning
 • Anpassning av produkter till specifika kundbehov
 • Planering och materialtillhandahållande
 • Planering och kontroll av komponenttillverkning och slutprodukter 
 • Eftermontering av produkter
 • Hantering av levererade produkter
 • Transportplanering
 • Idrifttagning, emballering och leverans av färdiga produkter

Kundservice

Processen Kundservice beskriver hur vår serviceavdelning fungerar. Det förklaras hur våra servicetekniker utför felsökning och underhåll samt hur hantering av klagomål, serviceavtal, avfall och reservdelbeställningar utförs.