Mätningar, Analyser och Förbättringar

Processkvalitet

Vi säkerställer Processkvalitet genom statistisk analys av data och efterföljande genomförande av korrigerande och förebyggande åtgärder.

Mätning, analys och förbättringar

Mätnings-, analys- och förbättringsprocessen kategoriserar processer genom vilka vi kontrollerar produktkvaliteten, säkerställer och ständigt förbättrar kvaliteten på våra interna processer, mäter kundtillfredsställelse och slutligen hur vi övervakar, mäter och analyserar vår energiförbrukning med schemalagda tidsintervall.

Produktkvalitet

Vi säkerställer Produktkvalitet genom att planera nödvändiga inspektioner enligt fastställda kriterier genom att inspektera de producerade komponenterna, aggregaten och kompletta maskinerna enligt inspektionsanvisningarna och sist men inte minst genom att ta bort defekta produkter från produktionsflödet för vidare undersökning av avvikelser.

Bedömning av kundnöjdhet

Slutligen förklarar processen Bedömning av kundnöjdhet hur vi granskar kundklagomål och produktobservation och skapar och analyserar kundundersökningar.