Mätning, Analys och Förbättring

Processkvaliteten

Processkvaliteten säkerställs genom statistisk analys av data och efterföljande genomförande av korrigerande och förebyggande åtgärder

Mätning, analys och förbättring

I processkategorin Mätning, analys och förbättring finns affärsprocesser som beskriver hur vi kontrollerar produktkvaliteten, säkerställer och ständigt förbättrar kvaliteten på våra interna processer, hur vi mäter kundtillfredsställelse och slutligen hur vi övervakar, mäter och analyserar vår energiförbrukning med schemalagda tidsintervall.

Produktkvalitet

Vi säkerställer produktkvalitet genom att planera nödvändiga inspektioner enligt fastställda kriterier genom att inspektera de producerade komponenterna, aggregaten och kompletta maskinerna enligt testanvisningarna, och sist men inte minst genom att ta bort defekta produkter från produktionsflödet för vidare undersökning av avvikelser.

Mätning av kundnöjdhet

Slutligen förklarar processen Mätning av kundnöjdhet hur vi granskar kundklagomål och produktövervakning samt skapar och analyserar kundundersökningar.