KAESER KOMPRESSOREN – Företaget i korthet

Företaget KAESER KOMPRESSOREN grundades 1919 i Coburg. Sedan dess har vi ständigt utvecklats – både kunskapsmässigt och i antalet anställda och dotterbolag.

Grundades /år: Coburg 1919

Företagsbeteckning: Kaeser Kompressoren SE

Företagets grundare: Carl Kaeser d.ä.

Ordförande för styrelsen: Ingenjör (FH) Carl Kaeser

Styrelseledamot:
Industriingenjör Thomas Kaeser, ordförande
Industriingenjör Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser

KAESER:s tryckluft – världsomspännande och internationellt

Dotterbolag: åtta regionala dotterbolag i Tyskland

Global distribution: egna dotterbolag och exklusiva handelspartners i över 140 länder

Produktionsplatser: Coburg (huvudfabrik), Gera och Göttingen

Utvecklingen av Kaeser Kompressorers medarbetarantal.

Antal anställda: 
Globalt: cirka 8000