Procedurer

Följande förklarar vi om strukturen i vår dokumentation, som endast gäller för utvecklingsprocesserna i Coburg (Tyskland) och Gera (Tyskland).

QUSEM-procedurerna är indelade i fyra processkategorier:

  1. Ledningsprocesser – Ledningens ansvar
  2. Stödprocesser – Resursledning
  3. Kärnprocesser – Produktframtagning
  4. Mätning, analys och förbättring

Varje processkategori är uppdelad i affärsprocesser, dessa är i sin tur uppdelade i huvudprocesser och huvudprocesserna idelprocesser.