Processanvisningarna

Följande förklarar vi strukturen på vår dokumentation, som endast gäller för utvecklingsprocesserna i Coburg (Tyskland) och Gera (Tyskland).

Processanvisningarna är uppdelade i fyra processkategorier

  1. Ledningsprocesser – Högsta ledningens ansvar
  2. Stödprocesser – Resursledning
  3. Kärnprocesser – Produktrealisering
  4. Mätning, analys och förbättring

Varje processkategori är uppbyggd av företagsprocesser , som består av huvudprocesser, som i sin tur är indelade idelprocesser.