Industrie 4.0 – Framtiden har börjat

Smart tryckluft

Vi upplever nu den fjärde industrirevolutionen. Med vårt Industrie 4.0-koncept planerar, implementerar, driver och optimerar vi din tryckluft – individuellt och digitalt. Vi tillhandahåller smart tryckluft, effektivare än någonsin.

Kaeser Kompressorer erbjuder Industrie 4.0-lösningar för tryckluftapplikationer.

Varför smart?

Intelligent nätverksanslutna Kaeser tryckluftssystem levererar i superflexibla Industrie 4.0-produktionsmiljöer tillförlitligt den i varje situation efterfrågade tryckluftsprestandan och -kvaliteten. Dessutom upptäcks alltid avvikelser i tryckluftsnätet mycket tidigt, så att serviceåtgärder kan vidtas innan ett fel överhuvudtaget har inträffat. Realtidsinformation gör det möjligt. Lönsamheten och flexibiliteten i produktionen kan därmed öka som helhet.

Hjärtat i Tryckluft 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0 och de fyra största fördelarna:

 • Variabel anpassning av tryckluftsstyrningen för en individualiserad serietillverkning.
 • Bästa möjliga effektivitet genom kontinuerlig övervakning och optimering i realtid.
 • Högsta möjliga tillgänglighet genom fjärrdiagnos, förutseende underhåll och undvikande av kritiska tillstånd.
 • Optimal framtidssäkerhet genom flera gränssnitt, enkla uppdateringar och inbyggd energistyrning enligt ISO 50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Frågor och svar

Hur säkert är det digitala nätverket med KAESER?
 • Kompressorernas prestanda överförs uteslutande via det slutna SIGMA NETWORK. Det är inte möjligt att komma åt data utifrån. Alla strukturer motsvarar rekommendationerna från tyska BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, myndigheten för säkerhet inom informationstekniken).
 • Den automatiska felhanteringen hos SIGMA AIR MANAGER 4.0 förblir driftklar även vid strömavbrott. Kompressorerna kopplar i detta fall om till självreglering.
Vilka fördelar ger förutseende underhåll (Predictive Maintenance)?
 • Flexibla krav på tryckluftsförsörjningen förutsätter en flexibel service. Ett klassiskt underhåll, som bara använder fasta definierade serviceintervaller, når då snart sina gränser. Dessutom sänks kostnaderna tack vare ett dynamiskt underhåll efter det faktiska behovet.
 • SIGMA AIR MANAGER 4.0 levererar permanent och i realtid alla drift- och omgivningsparametrar till KAESER:s DATA CENTER. Med hjälp av ett eget programmerat expertverktygsprogram upptäcks på så sätt avvikelser tidigt och dyra driftstörningar förhindras.
Vad betyder den permanenta analysen av prestanda för anläggningens effektivitet?
 • Genom övervakningen av viktiga driftparametrar såsom t.ex. kompressionstemperatur eller tryckdaggpunkt eller differenstryck kan tryckluftssystemets energieffektivitet alltid hållas i det optimala området.
 • Tack vare överföring och utvärdering i realtid garanteras alltid att aktualiteten för data är optimal även för kortfristiga produktionsanpassningar.
 • Du får alltid veta i realtid vad som skulle kunna förorsaka ett fel och kan vidta åtgärder.