De högsta möjliga kraven på styr- och processluften hos Horst Scholz GmbH & Co. KG uppfylls med Kaeser Kompressorer
Horst Scholz GmbH och Co. KG

Avancerad tryckluft för avancerade produkter

I enlighet med Industrie 4.0 levererar KAESER tryckluft till Horst Scholz GmbH & Co. KG genom ett outsourcingavtal. De sparar därmed avsevärda energikostnader.

Horst Scholz GmbH & Co. KG är en tillverkare av precisionsdelar av plast, som från Kronach i Oberfranken skickas till kända tillverkare, främst inom bilindustrin och medicinteknik. Eftersom kraven på produkternas kvalitet är mycket höga just inom det medicinska området, måste även tryckluften som används till styr- och processluften uppfylla de högsta möjliga kraven.

För att alltid ha den modernaste tryckluftsförsörjningen och använda alla möjligheterna hos Industrie 4.0, men även eftersom det alltid förekommer variationer inom bilindustrins område, valde Scholz ett outsourcingsystem från Kaeser. Med denna användarmodell förblir själva tryckluftssystemet tillverkarens egendom och användaren använder tryckluften precis som strömmen ur vägguttaget. Endast den faktiska förbrukade tryckluftsmängden debiteras till ett fast pris. Därigenom blir fasta kostnader i balansräkningen till variabla kostnader. Hos Scholz installerades systemet utrymmesbesparande i en container-variant på företagets tak.

Kaeser Kompressorers tryckluftssystem hos Scholz
Den senaste tekniken, såsom Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) sörjer för att tryckluften alltid är tillgänglig och skapas effektivt och energikostnadsbesparande.
En noggrann analys ger skräddarsydda lösningar

Efter en utförlig tryckluftsrevision, som detaljerat delade upp företagets behov, utformades tryckluftssystemet med den senaste tekniken - innefattande alla egenskaper som ett modernt system bör kunna erbjuda idag. Naturligtvis är en tillförlitlig tryckluftsförsörjning med hög kvalitet, effektivitet och energikostnadsbesparing viktig, men även hur lätt den är att underhålla samt sammanlänkningen och styrningen enligt Industrie 4.0 med möjligheten till förebyggande underhåll spelar en roll. Dessutom ingick ett säkerhetskoncept i planeringen. De vid analysen framkomna uppgifterna matades in i den nya anläggningens styrning – i detta fall en Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) – och är grunden för en mycket effektiv drift av hela systemet. Kompressorer och komponenter för tryckluftsbehandling med integrerade industridatorer, som kan skicka vidare alla sina data till en överordnad styrning, utgör grunden för det. Denna överordnade styrningen övervakar samtidigt komponenterna samt omgivnings- och produktionsförhållandena.

Dessutom optimerar den bland annat tryckkvaliteten, anpassar kompressorsystemets produktionseffekt automatiskt vid varierande tryckförbrukning, optimerar energieffektiviteten omfattande baserat på reglerförluster, kopplingsförluster och tryckflexibilitet och gör ditt tryckluftssystem redo för kommande tjänster så som förebyggande underhåll (Predictive Maintenance). Styrningen möjliggör även diagnos på distans. Det vill säga att när användaren så vill skickas data konstant till ett datacenter hos tillverkaren för övervakning. Den överordnade styrningen analyserar självständigt den aktuella situationen och skickar eventuellt ett meddelande till serviceteamet, direkt till den lokale montören eller till det centrala datacentret. Detta centrala datacenter hos tillverkaren är nu navet för alla fortsatta aktiviteter – och i hela världen.

Snabbt och säkert med Sigma Network

För att garantera en säker och snabb dataöverföring både internt liksom även externt är tryckluftssystemet hos Scholz dessutom utrustat med Sigma Network. Detta kraftfulla och säkra Ethernet-baserade nätverket garanterar en optimal övervakning och effektiv styrning av tryckluftssystemet samtidigt som datasäkerheten är den högsta möjliga. Insamling och analysering av data möjliggör att underhåll inte längre behöver genomföras vid fasta intervall, utan istället kan utföras behovsorienterat. Parallellt med meddelandet till den överordnade styrningen att underhåll behövs regleras infrastrukturen för materialflöde.

Nu har vi en bekväm lösning för tryckluftsförsörjningen.
Karl-E. Ebert, chef för teknik och utveckling hos Scholz

Materialkraven kan automatiskt skickas vidare till distributionscentret. Detta koordinerar materialtillgången med tillverkarens egen tillverkning eller eventuellt med underleverantörer, så att materialförsörjningen alltid är säkrad och samtidigt hålls kostnaderna nere, eftersom ingen onödig tillverkning inleds. Allt detta ökar driftsäkerheten liksom effektiviteten och sänker samtidigt energi- och livscykelkostnaderna.

Värmeåtervinning sänker energikostnaderna

Med det nya tryckluftssystemet utnyttjade man för första gången även möjligheten till värmeåtervinning hos Scholz. Scholz värmer nu hallarna med kompressorernas spillvärme, som bildas vid tryckluftsproduktionen. Detta har redan under det första användningsåret lett till en sänkning av oljeförbrukningen med ca 50 procent.