Ny byggnad: startskottet för innovationssmedjan!

Efter nästan exakt två års byggtid har medarbetare flyttat in i Kaeser Kompressorers första nya företagsbyggnad.

Coburg – den nya byggnaden erbjuder rymliga ytor och rikligt med ljus för nya idéer och innovationer. Tidigare låg samarbetande avdelningar delvis långt ifrån varandra på företagets område, och det började bli slut på utrymme. I september 2015 lade man därför grunden till den nya byggnaden ”Forsknings- och innovationscenter”. ”Eftersom de anställda har flyttat närmare varandra blir det enklare att kommunicera, och då skapas nya idéer och innovationer på ett målinriktat och hållbart sätt”, säger Thomas Kaeser, tryckluftsexpertens styrelseordförande.

Byggnaden glänser tack vare den öppna konstruktionen med mycket glas som släpper igenom ljus. Storleken på kontoren har anpassats efter de anställda och går även att ändra i efterhand. Strategiskt inköp, Strategisk produktmarknadsföring och Teknisk produktutveckling har nu flyttat in.

Byggnadens särskilda arkitektoniska höjdpunkt är den dubbla spiraltrappan som förbinder de sex våningsplanen. Den bygger på skruvrotorernas Sigma-profil, som spelar en viktig roll för Kaeser Kompressorers framgång. Skruvrotorer består av två sammankopplande spiraler. De är själva kärnan i kompressorerna eftersom de hjälper till att komprimera vanlig luft till tryckluft. Redan på 70-talet utvecklade Kaeser en version av rotorerna som är extra energieffektiv och som man har fortsatt att utveckla fram till idag. Thomas Kaeser: ”Innovationer spelar en viktig roll för oss. Om man hela tiden fortsätter att utvecklas, är öppen för nya idéer och driver dem framåt, är man med och formar framtiden. Och Kaeser ska bli lika framgångsrikt i framtiden som det är och har varit.”

Även byggnadens klimatsystem är innovativt. Man hittar till exempel inga värmeelement. Ventilationen sker i stället genom taket, som – beroende på utomhusförhållandena – avger kyla eller värme.

Det är framför allt lokala företag som har deltagit i byggandet.

13. 10 17 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Research and Innovation Centre

Kaeser Kompressorers nya forsknings- och innovationscenter är klart att bemannas. Här ska många nya innovationer skapas.

Hämta bild 1 (JPG, 1.12 MB)
Research and Innovation Centre

Stora rum som genomströmmas av ljus och en öppen struktur ska underlätta kommunikationen mellan de anställda. En särskild arkitektonisk höjdpunkt är den dubbla spiraltrappan som förbinder de sex våningsplanen.

Hämta bild 1 (JPG, 1.26 MB)