Med Kaeser är man på den säkra sidan

Kompressoranläggningar kan störa andra apparaters och maskiners drift eller bli störda av andra. Därför måste de följa de europeiska lagarna EMC* och EMV** om elektromagnetisk kompatibilitet. Den som använder Kaeser-kompressorer kan känna sig säker: Alla Kaeser's produkter är testade och märkta.

EMV
Alla Kaeser-produkter är testade för elektomagnetisk kompatibilitet och har VDE's märke för godkännande. Detta visar att man följer både den tyska EMV-lagen och den europeiska EMC-riktlinjen.

Den europeiska EMC-riktlinjen gäller för samtliga maskiner och instrument som p.g.a. elektricitet eller elektronik kan störa andra eller kan låta sig störas av andra maskiner. Även på nationell nivå finns regler och lagar för elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa styr gränsvärden för störningskänslighet, ledningsbunden och icke ledningsbunden strålning liksom återverkan på elnätet.  

I kompressoranläggningar finns både elektriska, elektroniska och mekaniska system. Dessutom utrustas allt fler anläggningar med frekvensomvandlare för varvtalsreglering. Alla dessa system kan störa eller låta sig störas. För att garantera friktionsfri drift måste kompressorerna alltså uppfylla EMC-kraven. Man träffar dock ofta på system eller delar som inte har genomgått tester ute i kompressoranläggningar. En anläggning följer inte föreskrifterna bara för att en del, t.ex. frekvansomvandlare är godkänd. Samtliga komponenter måste vara testade och godkända.
Kaeser däremot låter VDE, Test- och Certifieringsinstitutet i Offenbach, testa och godkänna samtliga produkter för att de ska hålla sig inom gränsvärdena.
Dessutom testar VDE regelbundet Kaeser's fabriker. Detta ger företaget rätt att själva märka sina produkter. Kaeser kan märka sina produkter ned CE-märket och med VDE's kvalitetsmärke gällande elektromagnetisk kompatibilitet. 

*) EMC = Electromagnetic Compatibility
**) EMV = elektromagnetische Verträglichkeit (elektromagnetisk kompatibilitet)

24. 11 04 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
EMV

Alla Kaeser-produkter är testade för elektomagnetisk kompatibilitet och har VDE's märke för godkännande. Detta visar att man följer både den tyska EMV-lagen och den europeiska EMC-riktlinjen.

Hämta bild 1 (JPG, 1.23 MB)