Kaeser-Sigma Network

Snabbt, säkert, redo för framtiden! Det av Kaeser utvecklade, högpresterande nätverket Sigma Network baserat på Ethernet möjliggör en optimal övervakning och effektiv styrning av tryckluftsstationen och en användning i linje med Industri 4.0.

Sigma Air Manager 4.0 manöverenhet
Sigma Network: Det högpresterande nätverket Sigma Network möjliggör en optimal övervakning och styrning av tryckluftsstationen, och en användning i linje med Industri 4.0.

Industriella tillämpningar ställer särskilda krav på kommunikation - även mellan maskin och maskin, som är grunden för Industri 4.0. Den måste vara robust och hanterbar på plats, men ändå globalt kompatibel, kunna transportera stora datamängder snabbt och säkert liksom säkerställa dataintegritet och de genom processen nödvändiga realtidsegenskaperna. Kaeser Sigma Network uppfyller alla dessa förutsättningar och erbjuder mycket mer därutöver.

Data är säkra.

Nätverket som baseras på den framtidssäkra ethernet-teknologin är ett lokalt nätverk inuti tryckluftsanläggningen som möjliggör en optimal integration av komponenterna i en tryckluftsstation. Till skillnad från vanliga fältbusslösningar som Profibus, CAN eller liknande, som arbetar relativt långsamt (maximalt 12 Mbit/s), har dessa nätverk en hög överföringshastighet på 100 Mbit/s. Den utbredda protokollstandarden TCP/IP – också känt som internets "Lingua Franca" – utgör grunden för datatrafiken i Sigma Network. Sigma Network arbetar med Kaeser-egna MAC-adresser och utgör ett slutet, driftssäkert nätverkssegment som motsvarar rekommendationerna för industriella styrsystem. En definierad övergångsnod möjliggör att data kan utbytas med externa partners på ett säkert sätt.

Grunden för förebyggande underhåll (Predictive Maintenance)

Sigma Network utgör tillsammans med den övergripande styrningen Sigma Air Manager 4.0 en perfekt, avstämd infrastruktur och ställer data till förfogande för framtida service som förebyggande underhåll eller energistyrning. Detta sänker kostnaderna och ökar driftssäkerheten och tillgången. När användaren önskar kan tryckluftsstationens driftsdata överföras säkert till Kaeser Data Center via en bredbandsförbindelse. Detta möjliggör en fjärrdiagnos genom Kaeser-specialister och ett förebyggande och behovsanpassat underhåll. Den kombinationen erbjuder användaren inte bara högsta möjliga försörjningssäkerhet, utan också lägsta möjliga livscykelkostnader, då experter från Kaeser vid behov kan anpassa tryckluftsstationens energianvändning på ett sådant sätt att stationen alltid drivs på ett energioptimerat sätt.

12. 04 17 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Sigma Air Manager 4.0 manöverenhet

Sigma Network: Det högpresterande nätverket Sigma Network möjliggör en optimal övervakning och styrning av tryckluftsstationen, och en användning i linje med Industri 4.0.

Hämta bild 1 (JPG, 463 KB)
Sigma Network

Sigma Network erbjuder en optimal integrering av komponenterna i en tryckluftstation, samt effektiv och bekväm extern avläsning och användning av erhållna data.

Hämta bild 1 (JPG, 1.32 MB)