Intelligens i kompressorn: "Sigma Control 2"

Med ett nytt modulärt koncept gör Kaeser Kompressoren, en leverantör av tryckluftssystem med säte i Coburg, Tyskland, den industridatorbaserade och interna kompressorstyrningen ännu mer mångsidig och energieffektiv.

Sigma Control
"Sigma Control 2" - en PC-baserad kompressorstyrning från Kaeser som garanterar energieffektivitet, tillförlitlighet och standardisering av servicen. Dess modulära konstruktion gör den ännu mer mångsidig och kommunikativ.

Redan för mer än tio år sedan överraskade tryckluftssystem-leverantören marknaden med sin revolutionerande innovation "Sigma Control" - en "dator i kompressorn". Genom att bygga in en industridator i kompressorn kan användaren, förutom att styra kompressorn på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt, även koppla ihop de enskilda anläggningarna med varandra och med maskinövergripande styrningar. Det lade grunden för sättet att betrakta tryckluftsförsörjningen utifrån ett helhetsperspektiv, något som är förutsättning för att komplexa tryckluftssystem konsekvent och permanent ska kunna optimeras när det gäller energieffektivitet och tillförlitlighet.


Effektivt och kommunikativt

Redan från början räknades energieffektivitet och både kompressorintern och extern kommunikation med maskinövergripande styrnings- och anläggningsmanagementsystem till de mest utmärkande egenskaperna hos kompressorstyrningen "Sigma Control". Och det har inte ändrats med "SC2", som den nya generationen kort och koncist även kallas. Utvecklingsingenjörerna hos Kaeser Kompressoren tog nya vägar för att kunna göra styrningen ännu mer användbar. "Sigma Control 2" är uppbyggd med olika moduler. Eftersom huvudstyrenheten och separata in-/utgångsmoduler "delar på arbetet" blir "Sigma Control 2" ännu starkare när det gäller kommunikation och underhållsvänlighet.

"Sigma Control 2" förfogar dessutom över en egen webbserver som gör det möjligt att styra kompressorn direkt via intranätet eller Internet. Inom ramen för Teleservice kan man då hämta och justera inställningar och driftdata för kompressorn från alla datorer som är anslutna till Internet - lösenordsskyddat och helt utan dyr specialmjukvara. Detta förenklar användningen och underhållet av kompressorerna och förenklar samtidigt den regelbundna kontrollen av lönsamhet och energieffektivitet.

Den interna kommunikationen mellan "Sigma Control 2" och kompressorn sker via in-/utgångsmoduler (I/O-moduler). Med olika antal in- och utgångar samt potentialfria kontakter är dessa exakt anpassade till de olika kompressorserierna. Denna framtidssäkrade konstruktionen erbjuder en enorm mångsidighet.


Bekväm och säker hantering

"Sigma Control 2" kommunicerar inte bara säkert och effektivt med kompressorn, utan även med användaren: Den stora manöverpanelen domineras av den 356 x 128 pixlar stora grafiska displayen för textmeddelanden på upp till åtta rader a' 30 tecken. Svartvit gråskalevisning och LED-bakbelysning gör den optimalt enkel att läsa. Nio lysdioder signalerar övriga driftsparametrar och -tillstånd, och användaren kan ge tydliga "kommandon" med hjälp av 13 knappar med piktogram.

Manöverpanelen kommunicerar direkt med det så kallade "Main Control System" (huvudstyrsystemet), hjärtat i "Sigma Control 2". Systemet förfogar över fyra gränssnitt för aktiv och passiv kommunikation

  1. med kompressorn (I/O-buss för upp till sex I/O-moduler),
  2. med "Sigma Frequency Control"-varvtalsregleringar. Detta ger möjligheten att använda elmotorer med steglös, frekvensstyrd varvtalsreglering - inte bara för att driva själva kompressorn utan även för fläktarna;
  3. för att kunna kommunicera med användarens olika styrsystem via Internet och/eller PC-nätverk (via Ethernet-gränssnittet, 10/100 Mbit/sek, RJ45)
  4. samt via den instickbara kommunikationsmodulen för Profibus, Modbus, Profinet eller Devicenet.


Kort och chip

För att alltid hålla kompressorernas energieffektivitet på optimal nivå krävs noggrann dokumentation av alla driftstillstånd och -parametrar. Denna viktiga uppgift tar SC2-dataminnet, som medföljer som standard. Värdena i minnet är särskilt enkla att läsa av och överföra till datorn: En SD-kortplats ger en blixtsnabb och okomplicerad dataöverföring. Dessutom kan kortplatsen användas för att överföra mjukvaruuppdateringar från SD-kortet till SC2 och installera dem där: Det ger en mycket snabb uppdatering där alla driftsinställningar behålls.

En ytterligare viktig innovation är det RFID-gränssnitt som är integrerat i "Sigma Control " (RFID = Radio Frequency Identification, radiofrekvensidentifiering). Tack vare detta kan behöriga användare och utbildade Kaeser-servicetekniker logga in säkert. På så sätt garanterar SC2 att ingen obehörig kan manövrera anläggningen eller ändra några inställningar, något som är av vikt när det gäller användarens ansvar. Målet är att standardisera servicen ytterligare, garantera en hög kvalitetsnivå och säkerställa en löpande kvalitetssäkring av servicen.

Vi har nu börjat att utrusta Kaesers skruvkompressorer med den nya styrningen Sigma Control 2. Allt eftersom kommer då alla serier att som standard levereras med SC2.

23. 03 11 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Sigma Control

"Sigma Control 2" - en PC-baserad kompressorstyrning från Kaeser som garanterar energieffektivitet, tillförlitlighet och standardisering av servicen. Dess modulära konstruktion gör den ännu mer mångsidig och kommunikativ.

Hämta bild 1 (JPG, 988 KB)