Sigma Air Manager 4.0: Framtidens teknik redan idag

Industrie 4.0 – sakernas internet, att se framåt och redan i dag veta vad som väntar imorgon, att sammanlänka komponenter och att använda data i mycket större omfattning än hittills: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) gör detta möjligt och ger energikostnadsbesparingar, samtidigt som den producerar tryckluft tillförlitligt, säkert och effektivt.

Sigma Air Manager 4.0 manöverenhet
SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) övervakar och styr inte bara alla komponenter i en tryckluftsstation högeffektivt, utan förbereder den också för Industrie 4.0.

SAM 4.0, den maskinövergripande styrningen för alla komponenter inom tryckluftsproduktion och -behandling presenteras i nästa generation. Den optimerar bland annat kvaliteten på tryckluften, anpassar tryckluftssystemets produktionseffekt automatiskt vid varierande tryckförbrukning, optimerar energieffektiviteten baserat på reglerförluster, kopplingsförluster och tryckflexibilitet och gör ditt tryckluftssystem redo för kommande tjänster som Sigma Smart Air, en tjänst för förebyggande underhåll. Allt detta ökar driftsäkerheten samt effektiviteten och sänker samtidigt energikostnaderna.

Högsta möjliga kvalité på tryckluften anpassat till specifika behov

Detta möjliggörs bland annat genom den adaptiva 3D-advanced-algoritmen. Den tar inte bara hänsyn till kopplingsförlusterna (start/stopp). Den tar även hänsyn till andra dimensioner som påverkar ett tryckluftssystems energieffektivitet, som regleringsförluster, förluster vid avlastdrift, drift vid frekvensomformaren samt tryckflexibiliteten (genomsnittlig ökning över behovstrycket). Den patenterade optimeringsmetoden simulerar det optimala resultatet i förväg och styr de anslutna komponenterna i enlighet med det. För detta är användarens behovstryck avgörande.

När maskiner "pratar"

SAM 4.0 kan användas med 30 olika språk och den användarvänliga 12-tums-pekskärmsfärgdisplayen visar direkt om stationen arbetar inom den "gröna zonen" när det gäller energi. Driftstillstånd, tryckförlopp, kapacitet och effekt liksom underhålls- och eventuella felmeddelanden för den aktuella tidpunkten och naturligtvis även tidigare, kan lekande lätt visas och analyseras. Inte bara på plats, utan tack vare en nätverksförbindelse även bekvämt framför datorn på kontoret eller från ett annat ställe. Detta ger inte bara säkerhet och lägger grunden för framtida digitala produkter, utan möjliggör också en användning för energistyrningen i enlighet med ISO 50001.

Sigma Network

Ytterligare fördelar skapas när användaren utöver SAM 4.0 även använder sig av Kaeser Sigma Network. Sigma Network är ett speciellt utvecklat, slutet, effektivt och säkert nätverk baserat på Ethernet, som stödjer en optimal övervakning och styrning av en tryckluftsstations komponenter.

Förberedd för framtiden

SAM 4.0 är även mångsidig på andra områden. Ett gränssnitt för insticksbara kommunikationsmoduler gör det möjligt att flexibelt anpassa den till framtida behov. SAM 4.0 följer med i trenderna och ger ett tillförlitligt, systemövergripande data- och informationsutbyte.

SAM 4.0 växer med behoven

SAM 4.0 är redan dimensionerat för en eventuell utökning av tryckluftssystemet. En enkel uppgradering av programvaran möjliggör en utökning utan extra investeringar i ny hårdvara.

11. 03 19 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Sigma Air Manager 4.0 manöverenhet

SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) övervakar och styr inte bara alla komponenter i en tryckluftsstation högeffektivt, utan förbereder den också för Industrie 4.0.

Hämta bild 1 (JPG, 463 KB)