SAM 4.0: Framtidens teknik redan idag

Industrie 4.0 – sakernas internet, att se framåt och redan i dag veta vad som väntar imorgon, att sammanlänka komponenter och att använda data i mycket större omfattning än hittills: nya Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) möjliggör detta och ger energikostnadsbesparingar, samtidigt som den producerar tryckluft tillförlitligt, säkert och effektivt.

Sigma Air Manager 4.0 manöverenhet
SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) övervakar och styr inte bara alla komponenter i en tryckluftsstation högeffektivt, utan förbereder den också för Industri 4.0.

SAM 4.0, den maskinövergripande styrningen för alla komponenter inom tryckluftsproduktion och -behandling presenteras i nästa generation. Den optimerar bland annat kvaliteten på tryckluften, anpassar kompressorsystemets produktionseffekt automatiskt vid varierande tryckförbrukning, optimerar energieffektiviteten baserat på reglerförluster, kopplingsförluster och tryckflexibilitet och gör ditt tryckluftssystem redo för framtida fördelaktiga tjänster (Förebyggande underhåll). Allt detta ökar driftsäkerheten samt effektiviteten och sänker samtidigt energikostnaderna.

Högsta möjliga kvalité på tryckluften anpassat till specifika behov

Detta möjliggörs bland annat genom den adaptiva 3D-advanced-regleringen. Denna tar inte bara hänsyn till kopplingsförlusterna (start/stopp). Den tar även hänsyn till andra dimensioner som påverkar ett tryckluftssystems energieffektivitet, så som regleringsförluster, förluster vid avlastdrift, drift vid frekvensomriktning och tryckflexibilitet (genomsnittlig ökning över behovstrycket). Den innovativa styrningen beräknar det optimala resultatet i förväg och styr de anslutna komponenterna i enlighet med det. För detta är användarens behovstryck avgörande.

När maskiner "pratar"

SAM 4.0 kan användas med 30 olika språk och den användarvänliga 12-tums-pekskärmsfärgdisplayen visar direkt om stationen arbetar inom den "gröna zonen" när det gäller energi. Driftstillstånd, tryckförlopp, kapacitet och effekt liksom underhålls- och eventuella felmeddelanden för den aktuella tidpunkten och naturligtvis även tidigare, kan lekande lätt visas och analyseras. Inte bara på plats, utan tack vare en nätverksförbindelse även bekvämt framför datorn på kontoret eller från ett annat ställe. Detta ger inte bara säkerhet och lägger grunden för förebyggande underhåll, utan möjliggör också en användning för energistyrningen i enlighet med ISO 50001.

Sigma Network

Ytterligare fördelar skapas när användaren utöver SAM 4.0 även använder sig av Kaeser Sigma Network. Sigma Network är ett speciellt utvecklat, slutet, effektivt och säkert nätverk baserat på Ethernet, som stödjer en optimal övervakning och styrning av en tryckluftsstations komponenter.

Fjärrdiagnos och förebyggande underhåll

Fjärrdiagnos och behovsanpassat, förebyggande underhåll är ytterligare argument som talar för SAM 4.0. Underhålls- och felmeddelanden skickas omedelbart via e-post till en tidigare angiven, personlig adress. Möjligheten till fjärrdiagnos möjliggör tjänster som förebyggande och behovsanpassat underhåll. Båda ökar tryckluftstillgängligheten och -säkerheten och säkerställer lägsta möjliga livscykelkostnader.

SAM 4.0 växer med behoven

SAM 4.0 är redan dimensionerat för en eventuell utökning av tryckluftssystemet. En enkel uppgradering av programvaran möjliggör en utökning utan extra investeringar i ny hårdvara.

23. 02 15 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Sigma Air Manager 4.0 manöverenhet

SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) övervakar och styr inte bara alla komponenter i en tryckluftsstation högeffektivt, utan förbereder den också för Industri 4.0.

Hämta bild 1 (JPG, 463 KB)