Framtidsteknik: Lågtryck 4.0

Intelligent och enkel styrning av blåsaggregat: Sigma Air Manager 4.0 är den bästa lösningen för automatisering av blåsaggregatssystem. Den ger högsta energieffektivitet och lägst kostnader genom användning i enlighet med Industri 4.0.

Sigma Air Manager 4.0 manöverenhet
Sigma Air Manager 4.0 övervakar och styr inte bara alla komponenter i ett blåsaggregatsystem mycket effektivt, utan förbereder det också för Industri 4.0.

Sigma Air Manager 4.0 är navet i ett blåsaggregatsystem och nyckeltekniken för att kunna utnyttja framtida tjänster i enlighet med Industrie 4.0. Som centralhjärna styr den de enskilda maskinerna ytterst effektivt och anpassar matareffekten perfekt till flödesbehovsprofilen. Du behöver bara ange det önskade differenstrycket i processtyrsystemet, som sedan reglerar alla blåsaggregaten på bästa sätt. Tiden med dellasttäckning, enskilda lösningar och komplicerade installationer är därmed förbi. Ett centralt blåsaggregatsystem för alla användningsområden. På sekunder analyserar den driftdata, simulerar handlingsalternativ och väljer sedan ut de som är effektivast. Resultatet: Energieffektivitet som tidigare ej uppnåtts.

Alla stationens komponenter anpassas och styrs på bästa sätt utifrån kundens behov. Processerna kan övervaka och utvärdera driftdata i realtid. Resultaten används för att så tidigt som möjligt förutse och förhindra potentiella störningar i förväg genom att förekomma dem.

SAM 4.0 kan kommunicera på 30 språk och den användarvänliga 12-tums-pekskärmsfärgdisplayen visar direkt om allt står rätt till med systemet när det gäller energi. Driftstillstånd, tryckförlopp, kapacitet och effekt liksom underhålls- och eventuella felmeddelanden för den aktuella tidpunkten och naturligtvis även tidigare, kan lekande lätt visas och analyseras. Inte bara på plats, utan tack vare en nätverksförbindelse även bekvämt framför datorn på kontoret eller från ett annat ställe. Detta ger säkerhet, lägger grunden för förebyggande underhåll och möjliggör också en användning för energistyrningen i enlighet med ISO 50001.

Den maskinövergripande styrningen öppnar dessutom nya möjligheter att nu förutse underhållen av blåsaggregat. Hittills har underhåll endast kunnat utföras vid ett ordinarie servicetillfälle och reparation endast efter att ett larmmeddelande har utlösts. Med SAM 4.0 är det möjligt att påbörja underhållsåtgärder och på så sätt undvika kostnader för stilleståndstider och följdskador redan innan ett fel uppstår.

Sensorerna som är integrerade i maskinerna och styrningen Sigma Control 2 registrerar processdata och skickar dem genast vidare till Sigma Air Manager 4.0. Med hjälp av en särskild programvara överförs informationen till Kaeser Data Center och en realtidsanalys genomförs. I Kaeser Data Center sker den centrala övervakningen och bearbetningen av driftmeddelanden. Vid behov inleds de åtgärder som krävs för förutseende underhåll.

Slutligen kan då underhållet och reparationen genomföras precis när det verkligen behövs. Detta sparar tid och pengar samt ger säker drift för blåsaggregaten och därmed även hela processen som påverkas av dem.

26. 02 18 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Sigma Air Manager 4.0 manöverenhet

Sigma Air Manager 4.0 övervakar och styr inte bara alla komponenter i ett blåsaggregatsystem mycket effektivt, utan förbereder det också för Industri 4.0.

Hämta bild 1 (JPG, 463 KB)