Sigma Air Utility: Betala bara för tryckluften!

Du har alltid den mest ekonomiska tryckluftsproduktionen och betalar bara för det som du faktiskt förbrukar. Köp enbart tryckluften istället för tryckluftstationen – användarmodellen Sigma Air Utility gör det möjligt.

Sigma Air Utility
Vid entreprenad förblir tryckluftstationen systemleverantörens egendom. Kunden betalar bara för den tryckluft som faktiskt förbrukas.

Användarmodeller som Sigma Air Utility från Kaeser Kompressorer ger dig flera fördelar jämfört med konventionell drift av tryckluftssystem: Kunden får direkt tillgång till en ekonomisk energibesparande tryckluftsförsörjning, utan att behöva lägga upp pengar för en ny investering. Kaeser Kompressorer tar över planering, installation och drift enligt kundens krav och föreskrifter. På så vis slipper användaren investera i en tryckluftstation, avlastas från personal och utgifter för service och underhåll och fasta kostnader omvandlas direkt till variabla driftkostnader som är skattemässigt fördelaktiga eftersom tryckluften beräknas till ett kubikmeterpris enligt kontraktet. Kaeser Kompressorer ger en ytterst energieffektiv och tillförlitlig drift och en förstklassig skötsel av tryckluftsförsörjningen i egenskap av systemleverantör och är själva intresserade av att anpassa stationen till ändrade driftvillkor eller att uppdatera till den senaste tekniken.

Även när det gäller underhållet finns det fördelar. Sigma-Air-Utility-tryckluftstationer från Kaeser står till exempel under permanent övervakning med hjälp av Sigma Air Manager 4.0 och kopplingen till Kaeser-Service-Center. På så vis garanteras högsta möjliga effektivitet och tryckluftstillgänglighet och därigenom produktionssäkerhet.

De som beslutar sig för att endast köpa en viss mängd tryckluft av önskad kvalitet i stället för en tryckluftanläggning förbättrar tydligt sin kostnadstransparens: Istället för en blandad kalkyl tar man ett fast pris per kubikmeter tryckluft som är reglerat i ett långfristigt kontrakt och därför har man ett tillförlitligt underlag för kalkyler. Grundpriset under hela avtalsperioden täcker både anläggnings- och driftkostnaderna, samt grundkostnaderna för tryckluft. För tryckluftsleveranser utöver det gäller ett individuellt fastställt pris som även det regleras i avtalet. Exakta mätningar garanterar att bara den tryckluftsmängd beräknas som faktiskt förbrukas i nätet. 

Sigma Air Utility är framförallt en mycket intressant variant av tryckluftsförsörjning när det handlar om en snabb ökning av energieffektiviteten: Outsourcing är en elegant lösning i det fallet. 

Besparingspotentialen för tryckluft-entreprenad med Sigma Air Utility är olika stor. Om ett företag ändrar till tryckluft-entreprenad installerar entreprenadpartnern i regel ett helt nytt tryckluftsystem så att all energibesparingspotential kan utnyttjas fullt ut. De faktiska minskade kostnaderna för tryckluft beror på anläggningen som ersätts: 30 procent besparing eller mer är ingen ovanlighet. Och det är på lång sikt.

12. 04 17 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Sigma Air Utility

Vid entreprenad förblir tryckluftstationen systemleverantörens egendom. Kunden betalar bara för den tryckluft som faktiskt förbrukas.

Hämta bild 1 (JPG, 353 KB)