Kugghjulskompressorn "Omega PV" med förinsugskylning

Moderna kugghjulskompressorer kan inte bara användas för övertryck utan är även mycket ekonomiska vid generering av grovvakuum. För en sugförmåga från 15 till 150 m³/min erbjuder Kaeser Kompressoren serien "Omega PV".

Blåsmaskin, Omega-PV
Blocket till kugghjulskompressorn "Omega PV" är utrustat med en förinsugskylning för vakuumdriften. Kompressorn når upp till 90-procentigt vakuum och den lämpar sig för många olika användningar inom pneumatisk matning, till exempel i mobila blandningsanläggningar samt i sug- och silofordon.

Kompressorerna arbetar med en mycket effektiv förinsugskylning. Denna suger in extra kylluft genom kanaler som finns till vänster och höger i kompressorblockets husvägg. Kylluften leds så att det skapas en jämn fördelning av kylmediet i blockhuset. Detta ger en mycket hög kyleffekt. Tack vare kylluftsanslutningens rektangulära tvärsnitt är kylluftskanalerna mycket platsbesparande. Dessutom möjliggör montering av backventiler i kylluftledningen att kompressorn går att driva i övertrycksområdet istället för i vakuumområdet.
Kompressorrotorerna med tre blad som har en kraftigt pulseringsreducerande effekt är försedda med den energisparande "Omega"-profilen. Denna profil och en utformning av blockhuset som är exakt anpassad till densamma ger en hög sugeffekt med låg energiförbrukning. Med "PV"-modellerna går det att uppnå 85-procentigt vakuum ständigt och under kortare perioder till och med 90-procentigt vakuum (slutvakuum).
Kompressorserien "Omega PV" lämpar sig för många olika typer av pneumatisk matning i grovvakuum, till exempel för effektiv generering av undertryck i sug- och silofordon samt i mobila kvarn- och blandningsanläggningar.

27. 02 07 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Blåsmaskin, Omega-PV

Blocket till kugghjulskompressorn "Omega PV" är utrustat med en förinsugskylning för vakuumdriften. Kompressorn når upp till 90-procentigt vakuum och den lämpar sig för många olika användningar inom pneumatisk matning, till exempel i mobila blandningsanläggningar samt i sug- och silofordon.

Hämta bild 1 (JPG, 106 KB)