Skruvblåsmaskinen HSB: Precision rakt igenom

När det gäller kompressorteknik för effektområdet 132 till 250 kW, ett nominellt flöde på 60 till 160 m³/min och ett differenstryck på upp till 1100 mbar är de nya skruvblåsmaskinerna av typen HBS en milstolpe. De ”stora” är inte bara ekonomiskt anpassningsbara, tysta och utan stora krav på plats eller underhåll, de är framför allt lika effektiva över hela reglerområdet.

HBS blower
När det gäller kompressorteknik för effektområdet 132 till 250 kW, ett nominellt flöde på 60 till 160 m³/min och ett differenstryck på upp till 1100 mbar är de nya skruvblåsmaskinerna av typen HBS en milstolpe.

Skruvblåsmaskinen HBS har inte en hög verkningsgrad på enskilda punkter utan håller samma höga nivå i hela reglerområdet, vilket gör den särskilt väl anpassad för turbokompressorer. Den nya skruvblåsmaskinen för lågtrycksområdet kombinerar automatisering med Kaesers mångåriga erfarenhet av att utveckla effektiva skruvkompressorer för att skapa smarta maskiner som lever upp till kraven för Industrie 4.0. Kaesers nya skruvblåsmaskiner är upp till 35 procent effektivare än vanliga vridkolvsblåsmaskiner och även betydligt mer energieffektiva än många andra skruvblåsmaskiner på marknaden. 

Skruvblåsmaskinen HBS har ett blåsmaskinblock med förlustfri direktdrivning som inte bara ger hög verkningsgrad och litet underhållsbehov. Maskinen är dessutom mycket tyst och tar upp lite plats.

Den har en integrerad frekvensomriktare för att anpassa det nominella flödet efter behov. Frekvensomriktaren och motorn är sammankopplade för att tillsammans uppnå en optimal verkningsgrad.

För att säkerställa att de förutspådda besparingarna verkligen uppnås garanterar Kaeser den använda effekten per flöde (specifik effektförbrukning i kW per m³/h) enligt de snäva toleranserna i ISO 1217, bilaga E. Det säkerställer att de planerade besparingarna och amorteringstiderna verkligen uppnås.

Den integrerade styrningen Sigma Control 2 ger driftsäkerhet och smart kommunikation genom anslutning till processtyrsystemet i enlighet med Industrie 4.0. För blåsaggregatssystem med flera blåsaggregat rekommenderar vi den överordnade styrningen Sigma Air Manager 4.0 med styr- och regleringsalgoritmer som är specialanpassade för behoven för lågtryck. Det möjliggör ännu större energibesparingar och förenklar automatiseringen.

Framför allt energiintensiva användningsområden som vattenrening, bioreaktorer, flotation och fluidisering kan göra stora besparingar med Kaesers teknik för kompressorer och automatisering.

22. 01 18 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
HBS blower

När det gäller kompressorteknik för effektområdet 132 till 250 kW, ett nominellt flöde på 60 till 160 m³/min och ett differenstryck på upp till 1100 mbar är de nya skruvblåsmaskinerna av typen HBS en milstolpe.

Hämta bild 1 (JPG, 407 KB)