Skruvkompetens för blåsmaskiner

Tystare, effektivare och energisnålare än andra: Den unika Sigma-profilen från Kaeser Kompressoren finns nu även för blåsmaskiner. Nu lanserar tryckluftsspecialisten Kaeser Kompressoren den högeffektiva skruvblåsmaskinen EBS för lågtryckområdet på marknaden.

Blåsmaskin, EBS
Den nya skruvblåsmaskinen EBS från Kaeser Kompressoren ger bästa energieffektivitet, lång livslängd och enkel hantering.

Med denna skruvblåsmaskin har man lyckats att överföra den avancerade Kaeser-tekniken - Mer tryckluft med mindre energi -, som redan på kompressorområdet ger betydliga energibesparingar, till lågtrycksområdet. Jämfört med vanliga vridkolvsblåsmaskiner är Kaesers nya skruvblåsmaskiner upp till 35 procent mer effektiva och är betydligt energismartare än många andra skruvblåsmaskiner som finns på marknaden. Rotorernas yta är obehandlad, så att effektiviteten förblir i princip samma även efter många års drift. De angivna värdena rörande effektiv totaleffekt och nyttovolymström motsvarar det som faktiskt uppnås vid drift (enligt de snäva toleranserna i ISO 1217-standarden). Detta innebär att planerade besparingar verkligen även omsätts i praktiken.

Den integrerade styrningen Sigma Control 2 sörjer för en omfattande övervakning och enkel anslutning av varje enskild enhet till ett kommunikationsnätverk. På kompletta blåsmaskincentraler används för första gången den nya maskinövergripande styrningen, Sigma Air manager (SAM), med speciell blåsmaskinprogramvara. Denna leder till ytterligare produktivitet och energibesparing. Branscher och användningar så som uppgradering av avloppsvatten, pneumatiska transportsystem, energiproduktion, livsmedel- och dryckesindustri, pappersmassa- och pappersindustri, textilindustri, byggmaterialindustri och allmän industri kan ta del av den ledande skruvteknologin.

Självklart har de i Tyskland tillverkade EBS-skruvblåsmaskinerna även Kaeser-produkternas andra utmärkta egenskaper. De nya skruvblåsmaskinerna har ett internt kylkoncept som gör den energikrävande användningen av oljepump och oljekylare överflödig. Dessutom är de försedda med ett effektivt tätningskoncept som garanterar hållbar täthet även utan vakuumpump. Genom att man slipper biaggregat och oljesmörjkrets ökas maskinernas livslängd och tillförlitlighet ytterligare. För optimal kylning och effekt sugs kylluften in från området utanför kåpan. Det ökar verkningsgraden och leder till att en större del av luftmassaströmmen kan utnyttjas vid samma kapacitet. Blåsmaskinerna är enkla att installera, är tillförlitliga vid kontinuerlig drift och ytterst robusta, samt har mycket lång livslängd. Tack vare komponenternas genomtänkta placering kan de installeras på väggen eller sida vid sida och underhållet går lätt att utföra.

30. 04 14 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Blåsmaskin, EBS

Den nya skruvblåsmaskinen EBS från Kaeser Kompressoren ger bästa energieffektivitet, lång livslängd och enkel hantering.

Hämta bild 1 (JPG, 488 KB)