EBS skruvblåsmaskin: ren effektivitet

Skruvblåsmaskinen EBS 410 från Kaeser är den nya milstolpen på området torrkomprimerande blåsmaskiner som används särskilt för vattenhantering.

Blåsmaskin, EBS
De nya skruvblåsmaskinerna i EBS-serien glänser med högre effektivitet och mindre platsbehov.

Med ett flöde på 10 till 40 m³/min och tryckskillnader på 0,3 till 1,1 samt motorer på 22 till 75 kW sätter den innovativa EBS 410 nya standarder när det gäller energieffektivitet, lägre utrymmesbehov och automatisering.

SFC-versionen är utrustad med integrerad frekvensomriktare och synkron-reluktansmotor. Den här typen av slirfri motor förenar fördelarna med högeffektiva permanentmagnetmotorer och robusta servicesnåla asynkronmotorer. Genom det variabla varvtalet anpassas flödet efter behov och du får ett reglerområde på 1:4 som kan köras mycket dynamiskt.

STC-versionen är också nu ännu effektivare. Den har en energisnål IE4 Super-Premium-Efficiency-motor som sänker såväl energiförbrukningen som energikostnaderna.

Gemensamt för de båda utförandena är kraftöverföringen från motorn till kompressorn med en förlust- och underhållsfri växellåda. I jämförelse med föregångarmodellen har den en förbättrad specifik effekt på upp till åtta procent. Den fullständiga maskinen uppnår därmed en isentropisk verkningsgrad på upp till 80 procent, vilket är ett toppvärde i det här effektområdet för torrkomprimerande maskiner. För att säkerställa att beräknade effektvärden förverkligas garanterar Kaeser dem inom de snäva toleranserna enligt ISO 1217-C/E.

Dessutom är verkningsgraden enhetlig över reglerområdet, och även flödet är nästan opåverkat av tryckfluktuationer över hela breda reglerområdet. Därigenom kan blåsmaskinerna alltid styras och regleras från styrsystemet. Även detta ger högre besparingar och mindre arbete med den styrtekniska integreringen.

De nya blåsmaskinerna finns tillgängliga i två storlekar – upp till 37 kW och upp till 75 kW. De imponerar inte bara genom sin tilltalande anläggningsdesign. Det är också möjligt att placera dem sida vid sida, vilket minskar utrymmesbehovet avsevärt. Den mindre 37 kW-varianten är tack vare sitt kompakta format fantastiskt utrymmesbesparande. Den har en installationsyta på 2,2 m² (versionerna upp till 75 kW har 2,6 m²).

Skruvblåsmaskinerna EBS 410 levereras startklara med komplett styrning och frekvensomriktare samt Y/D-start. Alla anläggningar har CE- och EMC-märkning och minimerar kostnaderna för planerare, operatörer och anläggningskonstruktörer vid planering, installation, certifiering, dokumentation och idrifttagning. Den mycket effektiva ljud- och pulsationsdämpningen garanterar låg ljudnivå vid drift.

24. 06 20 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Blåsmaskin, EBS

De nya skruvblåsmaskinerna i EBS-serien glänser med högre effektivitet och mindre platsbehov.

Hämta bild 1 (JPG, 722 KB)