Blåsmaskin "DB 166 C" och "DB 236 C" med efterkylare

KAESER Kompressorer presenterar en helt ny generation blåsmaskiner under mottot "Intelligence inside". Modellerna "DB 166 C" och "DB 236 C" – i kombination med en effektiv efterkylare – hjälper dig inte bara att spara energi. De kännetecknas framför allt av de stora kostnadsbesparingarna.

Blåsmaskin, DB
Bild 1: De nya blåsmaskinerna "DB 166 C" och "DB 236 C" övertygar inte bara genom sin låga energiförbrukning, utan även genom sin höga totala effektivitet.

En maskins effektivitet beror inte bara på hur mycket energi den förbrukar, utan även på de kostnader som genereras under sin livstid. I blåsmaskinerna "DB 166 C" och "DB 236 C" (bild 1) har Kaeser därför byggt in mycket "intelligens". Precis som tidigare sparar användaren in energi- och servicekostnader. En nyhet är att användaren nu även sparar in kostnader vid planering, konstruktion, certifiering och idrifttagning. Dessutom ger de nya "DB"-blåsmaskinerna extra driftsäkerhet och tillgänglighet. De täcker kapaciteter från 10 till 25 m³/min för upp till 1 000 mbar övertryck respektive 500 mbar undertryck.

En kombination med en luftkyld efterkylare möjliggör fler tekniska och ekonomiska fördelar vid temperaturkänsliga användningsområden: Efterkylaren "ACA" ("Air Cooled Aftercooler", bild 2) kan sänka blåsluften från 150 °C ända ned till 10 °C över omgivningstemperaturen. Tack vare luftkylning och speciell anpassning av luftmängderna som skapas vid driften av blåsmaskinen gör den det energieffektivt, kostnadseffektivt och pålitligt med minimal tryckförlust.

Den optimerade "Omega-profilen" i maskinerna, och ett tillhörande blåsaggregatshus ger hög matningskapacitet vid låg energiförbrukning. Dessa egenskaper säkerställs med hjälp av energisparande IE2- och IE3-drivmotorer och mycket effektiv kraftöverföring.

En nyhet är att blåsmaskinen är utrustad med styrningen "Omega Control Basic". Styrningen stämmer av blåsmaskinens effekt med lufttrycksbehovet, är lätt att använda, övervakar tillförlitligt alla driftparametrar och rapporterar vid behov av underhåll eller om fel uppstår med hjälp av ett meddelandesystem. Dessutom är det möjligt att utan problem ansluta den till en överordnad styrning. För sin höga verkningsgrad kan "DB 166 C" och "DB 236 C" inte minst tacka det innovativa kylsystemet. Den suger in den motorkylda luften separat från blåsmaskinens insugning. Allt detta resulterar i hög energieffektivitet, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Blåsaggregaten är anslutningsklara med ett komplett sensorsystem och Y/D-start, resp. med sensorteknik och frekvensomformare (för flexibel varvtalsreglering), men kan även levereras utan effektdel/sensorteknik. De kompletta versionerna har CE- resp. EMC-märkning. Det betyder mindre arbete med planering, byggande, certifiering, dokumentation och idrifttagande - både för användare och för anläggningskonstruktörer. Vid behov kan dessutom olika drivmotorer från 7,5 till 45 kW monteras.

Blåsaggregat och elektronik är monterade på balkramar som gjorts mindre för att spara plats jämfört mot sina föregångare.

Ljud- och pulsationsdämpning garanterar låg ljudnivå vid drift. Skyddsgaller för fläkt- och remdrift skyddar personalen enligt maskindirektivet.

10. 05 12 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Blåsmaskin, DB

Bild 1: De nya blåsmaskinerna "DB 166 C" och "DB 236 C" övertygar inte bara genom sin låga energiförbrukning, utan även genom sin höga totala effektivitet.

Hämta bild 1 (JPG, 187 KB)
ACA-blåsmaskin, efterkylare

Bild 2: Speciellt utvecklad för blåsmaskiner: blåsmaskinens luftefterkylare "ACA"

Hämta bild 1 (JPG, 202 KB)