Nya anslutningsfärdiga blåsmaskiner med effektelektronik

Blåsmaskinerna "CB 111 C" och "CB 131 C" levereras komplett anslutningsfärdiga av Kaeser med integrerad kraftelektronik och driftsövervakning. De täcker kapaciteter från 4,7 till 12,5 m³/min för upp till 1000 mbar övertryck respektive 500 mbar vakuum. Till de huvudsakliga användningsområdena hör den pneumatiska transporten av pulverformade gods, blåsluftsproduktion och vattentransporten.

Blåsmaskin, CB
De nya anslutningsfärdiga CBC-blåsmaskinerna inom "Compact"-programmet övertygar inte bara genom sin sparsamma energiförbrukning utan även genom ett begränsat platsbehov och hög effektivitet i helheten. Blåsmaskinerna är koncipierade på ett sådant sätt att flera anläggningar kan placeras direkt intill varandra.

De nya blåsmaskinerna kan även levereras anslutningsfärdiga med komplett sensorsystem och Y-/D-start, resp. med sensorsystem och frekvensomriktare (för flexibel varvtalsreglering). De kompletta versionerna är dessutom CE- resp. EMV-märkta. Det betyder mindre arbete med planering, byggande, certifiering, dokumentation och idrifttagande - både för användare och för anläggningskonstruktörer. Beroende på behov kan fläktarna utrustas med motorer med olika effekt. Ljud- och pulsationsdämpning garanterar låg ljudnivå vid drift.

I de nya blåsmaskinerna finns det mycket "intelligens". De möjliggör besparingar inte bara när det gäller energiförbrukning och service utan även vid planering, installation, certifiering och idrifttagning. Dessutom erbjuder blåsmaskinerna en betydligt högre grad av driftsäkerhet och tillgänglighet.

Tack vare komponenternas platssparande placering kräver maskinerna endast minimal yta. De är dessutom koncipierade på ett sådant sätt att alla underhållsarbeten kan utföras från anläggningens framsida. Detta gör att flera blåsmaskiner kan placeras direkt intill varandra. Komponenter som reglerventiler som man annars skulle behöva installera utanför anläggningen är redan integrerade. Även dessa komponenter styrs av "Omega Control", blåsmaskinens interna styrning. Detta medför ytterligare förenklingar när det gäller planering, konstruktion och dokumentation av blåsluftcentraler.

Men kostnaderna under driften beror inte bara på effektiviteten hos enskilda anläggningar i en blåsluftscentral. Det är ytterligare faktorer som spelar en viktig roll. Till detta hör det faktiska behovet av tryck- och luftmängd, rätt val och anpassning av blåsmaskinerna och deras drivsystem och den behovsanpassade styrningen i kombinationsdrift. För detta är "analysen av tryckluftsutnyttjande" en värdefull hjälp: Med dess hjälp kan man mäta hur tryckluftsbehovet ser ut över tiden, hur ekonomiskt en blåscentral jobbar och om dess tillgänglighet och effektivitet kan höjas ytterligare. Ett annat viktigt hjälpmedel är "Kaesers energibesparingssystem" (KESS). Med hjälp av denna planeringsprogramvara kan man simulera olika systemvarianter, jämföra dem med varandra och beräkna besparingspotentialer. När det gäller enskilda blåsmaskiners och hela centralers livscykelkostnader är det också ett måste att man i förväg tar reda på underhålls- och servicekostnaderna. Men detta kräver sådan omfattande kompetens som Kaeser erbjuder.

Vid val av Kaeser får planerare och operatörer inte bara del av fördelarna hos den nya blåsmaskinsgenerationen; de kan även nyttja tillverkarens kompetens när det gäller planering och optimering och på så sätt öka den samlade effektiviteten hos det planerade eller befintliga tryckluftsystemet.

29. 03 11 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Blåsmaskin, CB

De nya anslutningsfärdiga CBC-blåsmaskinerna inom "Compact"-programmet övertygar inte bara genom sin sparsamma energiförbrukning utan även genom ett begränsat platsbehov och hög effektivitet i helheten. Blåsmaskinerna är koncipierade på ett sådant sätt att flera anläggningar kan placeras direkt intill varandra.

Hämta bild 1 (JPG, 260 KB)