Blåsmaskiner nu med styrningen Sigma Control 2

Kaeser gör sitt produktsortiment fullständigt: Blåsmaskinerna i BBC- och FBC-serien finns nu komplett redo att anslutas, med integrerad kraftelektronik samt den beprövade styrningen Sigma Control 2 för övervakning och kommunikation. Totalt täcker man nu in kapaciteter på 2 till 72 m³/min för upp till 1 000 mbar tryck resp. 500 mbar vakuum på ett ytterst effektivt och energisnålt sätt. Blåsmaskinernas huvudsakliga användningsområden är bland annat pneumatisk transport och vattenrening.

Blåsmaskin, FB
De nya anslutningsfärdiga BBC-/FBC-blåsmaskinerna i serien "Compact" övertygar inte bara genom sin sparsamma energiförbrukning utan även genom lågt platsbehov och hög total effektivitet. Blåsmaskinerna är utformade på ett sådant sätt att flera anläggningar kan placeras direkt intill varandra.

Redo att anslutas - det betyder att maskinen levereras komplett med sensorer, styrning och Y/D-start eller frekvensomriktare för flexibel varvtalsreglering. De kompletta versionerna är dessutom CE- resp. EMK-märkta för problemfri användning. För både användare och anläggningskonstruktörer innebär detta mindre arbete med planering, byggande, certifiering och dokumentation samtidigt som idrifttagningen blir säkrare, eftersom alla programmeringar och inställningar av maskiner och elkomponenter görs redan på fabriken.

Men det finns ännu mer "intelligens" inbyggd i de nya blåsmaskinerna. Ljud- och pulsationsdämpning som verkar bredbandigt ger en tyst drift av både maskinen och rörledningen.

Blåsmaskinblocket med den beprövade Omega-rotorprofilen ökar driftsäkerheten och tillgängligheten. Tack vare adaptiv kompression möjliggörs en lägre energiförbrukning och lägre kostnader för service tack vare maskinens ovanligt långa livslängd.

Tack vare komponenternas platssparande placering kräver maskinerna endast minimal yta. De är dessutom koncipierade på ett sådant sätt att alla underhållsarbeten kan utföras från anläggningens framsida. Med versionerna med Y/D-start kan flera blåsmaskiner därför placeras direkt bredvid varandra. Komponenter som reglerventiler och utblåsningsljuddämpare, som man annars skulle behöva installera utanför anläggningen, är redan integrerade.

Med "Sigma Control 2" som inbyggd styrning kan man enkelt välja blåsmaskinens respektive driftläge, t.ex. fjärrstyrning av varvtal eller tryckreglering via knapptryckning. De effektparametrar som är relevanta för en säker drift av blåsmaskinblocket övervakas av sensorer, och tillhörande varnings- eller felmeddelanden genereras. Med hjälp av kommunikation via databuss (tillval, flera olika databussystem kan anslutas) kan man läsa av respektive drifttillstånd och fjärrstyra maskinen.
Men kostnaderna under driften beror inte bara på effektiviteten och tillförlitligheten hos enskilda anläggningar i en blåsluftscentral. Det är ytterligare faktorer som spelar en viktig roll. Till detta hör det faktiska behovet av tryck- och luftmängd, rätt val och anpassning av blåsmaskinerna och deras drivsystem och den behovsanpassade styrningen i kombinationsdrift. För detta är "analysen av tryckluftsutnyttjande" en värdefull hjälp: Med dess hjälp kan man mäta hur tryckluftsbehovet ser ut över tiden, hur ekonomiskt en blåscentral jobbar och om dess tillgänglighet och effektivitet kan höjas ytterligare. Ett annat viktigt hjälpmedel är "Kaesers energibesparingssystem" (KESS). Med hjälp av denna planeringsprogramvara kan man simulera olika systemvarianter, jämföra dem med varandra och beräkna besparingspotentialer. När det gäller enskilda blåsmaskiners och hela centralers livscykelkostnader är det också ett måste att man i förväg tar reda på underhålls- och servicekostnaderna. Detta kräver dock omfattande kunskaper om planering och byggande av kompressorstationer.

Vid val av Kaeser får planerare och operatörer inte bara del av fördelarna hos den nya blåsmaskinsgenerationen; de kan även nyttja tillverkarens kompetens när det gäller planering och optimering och på så sätt öka den samlade effektiviteten hos det planerade eller befintliga tryckluftsystemet.

01. 03 13 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Blåsmaskin, FB

De nya anslutningsfärdiga BBC-/FBC-blåsmaskinerna i serien "Compact" övertygar inte bara genom sin sparsamma energiförbrukning utan även genom lågt platsbehov och hög total effektivitet. Blåsmaskinerna är utformade på ett sådant sätt att flera anläggningar kan placeras direkt intill varandra.

Hämta bild 1 (JPG, 268 KB)