Kyltork: Effektiv avledning av varmluft

Förutom den innovativa latentvärmeackumulatortekniken, den framtidssäkra användningen av kylmedlet R-513A och det relativt lilla utrymmesbehovet får de kraftfulla kyltorkarna i Secotec TG-serien nu också en ny avluftningskontroll. Det gör den till en ekonomisk toppresterare inom tryckluftberedning.

Kyltork Secotec TG från Kaeser
Tack vare en ny frekvensreglerad radialfläkt kan kyltorken Secotec TG anslutas direkt till frånluftskanalen.

Med ett nominellt flöde på upp till 98 m³/min är dessa kompakta jättar gjorda för storindustrin och garanterar stabila tryckdaggpunkter även under de tuffaste förhållanden – med största tillförlitlighet och minimala livscykelkostnader.

I likhet med ett klimatsystem genereras spillvärme under torkning som måste avföras. På tidigare torkmodeller kunde det hända att – om torken var uppställd på en olämplig plats – värme ackumulerades och torken då förbrukade mer energi för att leda bort värmen. Det händer inte med Secotec TG. I den luftkylda varianten är torkarna för första gången utrustade med en frekvensreglerad radialfläkt. Beroende på belastning leder den frekvensreglerade radialfläkten bort spillvärmen via kylluftströmmen. Tack vare omfattande resttryck är en direkt anslutning till kompressorernas uppsamlingskanal möjlig. På så sätt kan en termisk kortslutning – som kan orsakas av återinsugning av varm frånluft som kylluft – tillförlitligt undvikas.

Tack vare en optimerad konfiguration av komponenterna är de nya torkarna också mindre än sina föregångare. Operatörer kan därigenom minska såväl driftkostnaderna som platsbehovet.

Alla Secotec-torkar har ett effektivt latent lagringssystem. Systemet innehåller lagringsmaterial som tack vare fasväxling mellan fast och flytande har en lagringsdensitet som är 98 procent högre jämfört med vanliga lagringsmedel. På så sätt blir de innovativa Secotec-modellerna avsevärt mer kompakta vid bibehållen lagringskapacitet. De kräver upp till 46 procent mindre uppställningsyta och är runt 60 procent lättare än vanliga ackumulatortorkar.

Miljövänliga

Miljöskydd är en skyldighet för alla sedan införandet av F-gasförordningen. Secotec TG är därmed utrustat med det miljövänliga kylmedlet R-513A. Den globala uppvärmningspotentialen för det här medlet är i jämförelse med tidigare använda material betydligt lägre. R-513A kan användas under lång tid och är varken toxisk eller brännbar, vilket innebär att det inte finns några ytterligare krav på operatörer och tjänsteleverantörer.

12. 04 20 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Kyltork Secotec TG från Kaeser

Tack vare en ny frekvensreglerad radialfläkt kan kyltorken Secotec TG anslutas direkt till frånluftskanalen.

Hämta bild 1 (JPG, 1.20 MB)