Ny kyltork med innovativ ackumulatorteknik

Trots kyltorkens stora kapacitet behöver den extremt lite utrymme, är extremt effektiv och producerar naturligtvis tillförlitligt torr tryckluft. Tack vare den innovativa lagringstekniken och den låga energiförbrukningen är nya Secotec TF från Kaeser Kompressoren en ny höjdpunkt bland tryckluftstorkarna.

Latentackumulatortork, Secotec TF, för tryckluftsbehandling
Nya Secotec TF torkar stora mängder tryckluft med låg energiförbrukning. Tack vare den kompakta ackumulatorn för latent värme är kyltorkar med högeffektiv dellastreglering för första gången tillgängliga i ett särskilt utrymmessnålt konstruktionssätt.

Effektiv och tillförlitlig tryckluftsbehandling är en viktig aspekt när det gäller ekonomisk produktion av tryckluft. Andra generationen av den framgångsrika, energisnåla Secotec-kyltorken övertygar tack vare en kylackumulator som med bättre specifik effekt och lägre differenstryck, bara kräver drygt hälften av den uppställningsyta som hittills krävts för en liknande effekt, och därmed är avsevärt lättare och dessutom kräver mindre energi.

Nu finns de extremt ekonomiska ackumulatortorkarna i serien Secotec med ett flöde på upp till 34 m³/min. Tillsammans täcker modellerna in området från 17 till 34 m³/min. Detta möjliggörs av det innovativa lagringssystemet för latent värme. Systemet innehåller lagringsmaterial som tack vare en fasväxling fast/flytande har en lagringsdensitet som är 98 procent högre jämfört med vanliga lagringsmedel. På detta sätt blir Secotec TF modellerna avsevärt mer kompakta vid bibehållen lagringskapacitet. De kräver upp till 46 procent mindre uppställningsyta och är runt 60 procent lättare än vanliga ackumulatortorkar. Därmed är Secotec TF – även tack vara sina två väggsidor – ännu enklare att placera och installera.

Kyltorken är utrustad med mikroprocessorstyrningen Sigma Control Smart.  Denna reglerar och kontrollerar ackumulatordriften. Den innehåller ett minne för fel- och servicemeddelanden samt en fjärrkontroll för TILL/FRÅN-koppling.

Tack vare den kompakta konstruktionen kunde tryckförlusten sänkas till 0,15 bar, jämfört med traditionella modeller som har ett differenstryck på 0,20 bar eller mer. Secotec TF utmärker sig också genom sitt låga energibehov. Den genomtänkta anläggningen behöver mindre än 87 Watt per m³/min tryckluft som ska torkas. Vid ett genomsnittsvärde på runt 200 till 250 Watt vid vanliga modeller är nya Secotec därmed en milstolpe när det gäller utvecklingen av kyltorkar.

Därutöver kräver det nya konstruktionskonceptet extremt lite underhåll och säkerställer en snabb och enkel service. Dessutom finns många praktiska tillval för nya Secotec TF, till exempel tryckluftanslutning på sidan och/eller tryckdaggpunktmätning.

De nya och ekonomiska TF-modellerna i luftkylt utförande finns för leverans från och med nu.

30. 04 14 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Latentackumulatortork, Secotec TF, för tryckluftsbehandling

Nya Secotec TF torkar stora mängder tryckluft med låg energiförbrukning. Tack vare den kompakta ackumulatorn för latent värme är kyltorkar med högeffektiv dellastreglering för första gången tillgängliga i ett särskilt utrymmessnålt konstruktionssätt.

Hämta bild 1 (JPG, 426 KB)