Ny kallregenererande adsorptionstork Hybritec för stora mängder

Torka stora tryckluftmängder upp till en tryckdaggpunkt på minus 40°C på ett säkert och pålitligt sätt. Hela processen är så energisnål att du dessutom sparar energikostnader och kräver relativt lite utrymme: De nya kompakta Hybritec-kombitorkarna från Kaeser gör detta möjligt.

Hybritec-hybridtork, för tryckluftsbehandling
Nya Hybritec-kombitorkare från Kaeser-kompressorer med produktionsmängder upp till 67 m³/min kombinerar effektiv energianvändning, lågt utrymmesbehov och stabila tryckdaggpunkter upp till minus 40 grader Celsius.

Om låga tryckdaggpunkter upp till minus 40 °C krävs kan detta framöver uppnås på ett säkert och energisnålt sätt tack vare de nya kompakta kombitorkar som förenar kyl- och adsorptionstorkning, även när större produktionsmängder krävs. Kaeser har nu utökat konceptet som hittills bara fanns upp till ett flöde på 20 m³ till flöden upp till 67 m³/min. De nya Hybritec-torkarna från serien DTI till DTH möjliggör en energibesparing med upp till 50 procent jämfört med traditionella adsorptionstorkar. Den synergetiska kombinationen av två torkningsmetoder möjliggör detta.

Genom en smart placering av komponenterna invändigt har torkarna inte bara blivit betydligt mer servicevänliga utan - och detta är unikt - utrymmesbehovet har kunnat reduceras upp till 49 procent, utan att kapaciteten begränsas. Alla underhållsrelevanta punkter är väl åtkomliga från framsidan. Detta reducerar tids- och arbetsåtgången för service och sänker kostnaderna ytterligare.

De nya kompakta Hybritec-kombinationstorkarna erbjuder självklart även de fördelar som man är van från Kaeser Hybritec-kombinationstorkar, så som ett effektbehov som är ca. 50 % lägre jämfört med en separat driven varmregenererande adsorptionstork (för tryckdaggpunkt -40°C utan kyltork som förtork) eller de mycket låga processtemperaturerna och långa torkningscyklerna. Detta ger en avsevärt mindre mekanisk och termisk belastning av komponenterna vilket i sin tur bidrar till att öka livslängden och att sänka livscykelkostnaderna avsevärt.

Även när det gäller tryckluftskvaliteten ger kombinationstorkarna betydligt stabilare tryckdaggpunkter tack vare de mycket låga processtemperaturerna och de långa kylfaserna. Eco Controls styrningskoncept med den intuitivt användbara pekskärmen gör användningen enkel och säker.

Om det krävs stabila och säkra tryckdaggpunkter upp till -40°C, om effektiv energianvändning är viktigt och om det framför allt bara finns ett litet utrymme för installationen, är de nya Hybritec-kombinationstorkarna det perfekta valet.

03. 09 13 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Hybritec-hybridtork, för tryckluftsbehandling

Nya Hybritec-kombitorkare från Kaeser-kompressorer med produktionsmängder upp till 67 m³/min kombinerar effektiv energianvändning, lågt utrymmesbehov och stabila tryckdaggpunkter upp till minus 40 grader Celsius.

Hämta bild 1 (JPG, 352 KB)