Optimerad tryckhållning för kompressorstation

Inte alla verksamheter stänger av sina kompressorer under natten eller över veckoslut. Denna metod är användbar men har en avgörande nackdel: Det finns en bestående fara att beredningskomponenter vid återstart av kompressorn överlastas och tryckluftsnätet och att tryckluftsnätet förorenas. Skaffa hjälp nu finns Kaeser kompressorer i ett optimerat utförande.

Tryckhållningssystem DHS för tryckluftsbehandling
Det optimerade tryckhållningssystemet (förtrycksreglering) finns i olika komponentstorlekar. Det hjälper att spara energi, säkra tryckluftskvaliteten och kan enkelt också integreras i överordnade styr- och övervakningssystem.

Påvisar ett tryckluftsnät mycket läckage, så kan det vara bra att efter längre avstängningstid av kompressorn att hela rörsystemet tryckavlastas. Efter återstart arbetar kompressorn först mot ett tomt tryckluftsnät. Då utsätts beredningskomponenter som torkare och filter för tiofalt den normala belastningen. Följden av denna startöverbelastning är att trots bra tork- och filtersystem hamnar föroreningar in tryckluftsnätet. Med tryckhållningssystemet från Kaeser Kompressorer kan denna oönskade effekt undvikas på ett ekonomiskt sätt.

Tryckhållningssystemet installeras i kompressorstationen kort efter den sista beredningskomponenten. På så sätt blir stationen även efter att alla kompressorer stannats under tryck. Vid återupptagning av arbetet byggs snabbt systemtrycket upp och utan startöverbelastning. Först när detta tryck har uppnåtts öppnar ventilen till tryckhållningssystemet och håller därför drifttrycket för tork och filter konstant. Förtrycksregulatorn möjliggör inte ensamt att spara energi; det bidrar mer till att säkra kvaliteten på tryckluften. Det nya optimerade utförandet är därför försett med en från långt håll synbar ventil-positioneringsvisning och elektronisk alarmfunktion. Programmering kan enkelt och problemlöst göras från den manövrerstyrda menyn. Även koppling till överordnad styr- och övervakningssystem är möjlig. Därvid fungerar den integrerade trycksensorn som signalgivare.

12. 06 12 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Tryckhållningssystem DHS för tryckluftsbehandling

Det optimerade tryckhållningssystemet (förtrycksreglering) finns i olika komponentstorlekar. Det hjälper att spara energi, säkra tryckluftskvaliteten och kan enkelt också integreras i överordnade styr- och övervakningssystem.

Hämta bild 1 (JPG, 1.31 MB)