Mobil tryckluft för verkstaden

Kaeser's kolvkompressorer för verkstäder är oerhört uppskattade för sin höga kvalitet. Dessa finns nu i två nya varianter. Economy-serien har ersatts av Premium och Classic. Premium-kompressorerna är tillverkade för att tåla hårt hantverksarbete.Hos modellerna upp till 1,5 kW använder man ett nytt underhållsvändligt kompaktblock med effektiv kylning. Det kompakta blocket innehåller både drivmotor och kompressorblock.

Kolvkompressorer, Premium Classic
Kompressorerna i det nya Premium-progammet är tillverkade för att klara hårt hantverksarbete och är därför speciellt robusta och ekonomiska.

Premium-programmet är indelat i tre linjer. Den första innehåller 31 modeller med klassisk uppbyggnad, där drivmotor och kompressorblock är monterade på en liggande tank som är utrustad med två hjul och ett handtag.Motoreffekten är 0,75 till 3 kW, kapaciteten 130 till 660 l/min och tankstorleken 10 till 90 l. Högsta nåbara tryck är 10 bar. Den andra linjen består av fyra modeller, som framför allt utmärker sig genom den kompakta konstruktionen. Deras kapacitet ligger mellan 160 och 350 l/min, motoreffekten mellan 1,1 och 1,9 kW, tankstorleken är 4 och 30 l. Den minsta modellen, Premium 160 compact, har två särskilda egenskaper: den är bärbar och når ett maxtryck på 20 bar.
De sex mycket kompakt konstruerade kompressorerna i linjen Premium Car är tänkta att användas på byggarbetsplatser eller liknande orbetsomgivningar. En ram med integrerat transporthandtag och en stabil täckplåt skyddar behållare och kompressoraggregat mot yttre kador. Premium Car-kompressorerna täcker kapaciteter från 200 till 660 l/min vid motoreffekt från 1,1 till 3 kW. Trycklufttankarna är 28 och 70 l.
Nykomlingen för kapacitetområdet 1,1-2 kW och 210-460 l/min heter Classic. Beroende på kapacitet varierar tankstorleken mellan 10 och 90 l. De 12 Classic-modellerna har ett maxtryck på 10 bar och, som namnen antyder, den klassiska konstruktionen. Alla kompressorer är utrustade med enhetliga kvalitetsmotorer och Kaeser-tillverkade kompressorblock av hög kvalitet. Därmed garanteras effektivitet, lång livslängd, flexibilitet och hög tillförlitlighet. För att kunna hålla priset nere men ändå behålla kvalitén har man standardiserat modellprogrammet.

10. 09 04 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Kolvkompressorer, Premium Classic

Kompressorerna i det nya Premium-progammet är tillverkade för att klara hårt hantverksarbete och är därför speciellt robusta och ekonomiska.

Hämta bild 1 (JPG, 40.5 KB)